Türkiye'de Ev Sahipliği ve Konut Serveti Üzerindeki Yaş ve Kuşak Etkilerinin Ayrıştırılması

Türkiye'de Ev Sahipliği ve Konut Serveti Üzerindeki Yaş ve Kuşak Etkilerinin Ayrıştırılması

Başlık:

Türkiye’de Ev Sahipliği ve Konut Serveti Üzerindeki Yaş ve Kuşak Etkilerinin Ayrıştırılması

Sayı:

17/06

Yazar(lar):

Evren Ceritoğlu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mart 2017

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye’de ev sahipliği ve konut serveti üzerindeki yaş ve kuşak etkileri araştırılmaktadır. Bu amaçla, 2003 yılından 2014 yılına kadar birbirini izleyen on iki adet Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) verilerinden yararlanılmaktadır. Deaton (1985) çalışması izlenerek hane reislerinin doğum yılına göre aileler gruplara ayrılarak doğum yılı kuşaklarına dayalı yapay bir panel veri seti oluşturulmuştur. Bu çalışma ile elde edilen bulgular genç kuşakların ev sahibi olma olasılıklarının daha düşük, fakat konut borcu içinde olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, genç kuşaklar ikinci bir ev için yatırım yapmaya en az yaşlı kuşaklar kadar isteklidirler. Kalite artışının konut fiyatları üzerindeki etkisini ayrıştırmak için seçim kriterinin ev sahipliği olduğu Heckman iki aşamalı seçim modeli tahmin edilmiştir. Kuşaklara göre oturulan konut değerlerinin doğal logaritmasının ağırlıklı ortalamasını yaş ve kuşak kukla değişkenleri ile açıklayan bir denklem tahmin edilmiştir. Yaş etkileri ve kalite artışı kontrol edildikten sonra dahi, oturulan konut değerleri üzerindeki kuşak etkilerinin genç kuşaklar için belirgin şekilde daha büyük olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Ev sahipliği, Konut serveti, Kuşak etkileri, Yapay panel

JEL Sınıflaması:

C23; D12; R21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de Ev Sahipliği ve Konut Serveti Üzerindeki Yaş ve Kuşak Etkilerinin Ayrıştırılması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40