Ülke Kredi Temerrüt Takası Piyasasında Bağımlılık Yapısı

Ülke Kredi Temerrüt Takası Piyasasında Bağımlılık Yapısı

Başlık:

Ülke Kredi Temerrüt Takası Piyasasında Bağımlılık Yapısı

Sayı:

17/07

Yazar(lar):

Derya Ezgi Kayalar, İrem Talaslı, İbrahim Ünalmış

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2017

Özet:

Bu çalışmada on beş ülkeye ilişkin ülke kredi temerrüt takası (CDS) primleri arasındaki bağımlılık yapısı Ocak 2005-Temmuz 2015 dönemi için kapula yaklaşımı ile incelenmiştir. Kapula yaklaşımı, bağımlılık yapısını serilerin tek değişkenli özelliklerinden ayrı olarak analiz etmeye ve dağılım fonksiyonundan yararlanarak bağımlılık yapılarını modellemeye olanak sağlamaktadır. Ülke CDS primleri arasında ikili analizler birçok ikili için bağımlılık yapısının benzer olduğunu ve bağımlılık ilişkisinin alt ile üst kuyruklarda benzer davranış sergilediğini göstermiştir. Bu bulgu varlık fiyatlarının negatif şoklar karşısında daha fazla birlikte hareket ettiğine dair bulgulara ters düşmektedir. İkinci bulgu, küresel riskten kaçınma eğiliminden arındırılmış ülke CDS primlerinin tüm ikililer arasında pozitif ancak farklı seviyede bağımlılık göstermesidir. Bağımlılık ilişkisinin gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü olduğu ancak gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında zayıf olduğu görülmüştür. Ülke CDS primleri arasında gözlemlenen bağımlılık ilişkisinin kredi derecelerindeki benzerlikler ve uluslararası yatırımcıların arakazanç ticareti getirileri ile açıklanabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Ülke CDS piyasası, Kapula yaklaşımı, Bağımlılık yapısı

JEL Sınıflaması:

G10; G15; G11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Ülke Kredi Temerrüt Takası Piyasasında Bağımlılık Yapısı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40