Türkiye için Et Fiyatı Oynaklığı: İthalat Politikası Fiyat ve Fiyat Belirsizliği Üzerinde Etkili mi?

Türkiye için Et Fiyatı Oynaklığı: İthalat Politikası Fiyat ve Fiyat Belirsizliği Üzerinde Etkili mi?

Başlık:

Türkiye için Et Fiyatı Oynaklığı: İthalat Politikası Fiyat ve Fiyat Belirsizliği Üzerinde Etkili mi?

Sayı:

17/09

Yazar(lar):

Meltem Gülenay Chadwick, Emine Meltem Baştan

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2017

Özet:

Bu çalışma, tek değişkenli ve çok değişkenli modeller kullanarak Türkiye için tüketici ve üretici sığır eti fiyatlarının aylık oynaklığını incelemek ve sığır eti ithalatının sığır eti pazarındaki oynaklığı ve yüksek enflasyon seviyesini istikrara kavuşturup kavuşturamadığını araştırmaktadır. Bunu yapmak için, öncelikli olarak çeşitli tek değişkenli simetrik ve asimetrik GARCH modellerini kullanarak hem tüketici hem de üretici sığır eti enflasyonunun en iyi oynaklık modeline karar veriyoruz. Daha sonra, tüketici ve üretici sığır eti fiyatları için en iyi oynaklık modelimizde, ithal edilen sığır eti miktarının anlamlı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Son olarak, tek değişkenli analizimizi çok değişkenli DCC-GARCH modeli ile karşılaştırıyoruz. Bulgularımız, tek değişkenli GARCH modellerinin, ithalat politikasının üretici ve tüketici sığır eti enflasyonu üzerindeki etkisini başarıyla yakalayamamış olduğunu gösterirken, çok değişkenli oynaklık modelinin, ithalat politikasının sığır eti enflasyonu üzerindeki etkisini göstermede daha üstün olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Et fiyatları,  Fiyat oynaklığı, Tek değişkenli GARCH modelleri,  Et ithalatı politikası, DCC-GARCH modeli

JEL Sınıflaması:

C32; C58; E31; Q13

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye için Et Fiyatı Oynaklığı: İthalat Politikası Fiyat ve Fiyat Belirsizliği Üzerinde Etkili mi?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40