Türkiye’de Konut Fiyatı Değişimlerinin Kuşak Tüketimi Üzerindeki Etkisi

Türkiye’de Konut Fiyatı Değişimlerinin Kuşak Tüketimi Üzerindeki Etkisi

Başlık:

Türkiye’de Konut Fiyatı Değişimlerinin Kuşak Tüketimi Üzerindeki Etkisi

Sayı:

17/10

Yazar(lar):

Evren Ceritoğlu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2017

Özet:

Bu makale, Türkiye'de konut fiyatları ile hanehalkı tüketimi arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Bu amaçla, 2003 ile 2014 yılları arasında birbirini takip eden on iki adet Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) verilerinden yararlanılmıştır. Deaton (1985) çalışması izlenerek doğum yılı kuşakları için bir yapay panel veri seti oluşturulmuştur. Konut fiyatı değişimlerinin kuşak tüketimi büyümesi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, konut fiyatı değişimlerinin etkisi ev sahipleri için daha güçlüdür ve bu etki genç kuşaklardan yaşlı kuşaklara doğru ilerledikçe artmaktadır. Kiracılar içinse kuşak tüketimi büyümesi ile konut fiyatı değişimleri arasında marjinal olarak anlamlı ve göreceli olarak zayıf bir ilişki olduğunu gözlemlenmektedir. Ancak, kiracılar için toplulaştırılmış veri seti genç ve orta yaşlı kuşaklarla sınırlıdır. Buna ek olarak, ev sahipliği oranının yükselmesinin kuşak tüketimi büyümesini arttırdığı, fakat konut kredisinin yaygınlaşmasının kuşak tüketimi büyümesini baskıladığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, verilere dayalı bulgular servet kanalı görüşünü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler:

Konut fiyatları, Kuşak tüketimi, Doğum yılı kuşakları, Yapay panel

JEL Sınıflaması:

C23; D12; R21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Konut Fiyatı Değişimlerinin Kuşak Tüketimi Üzerindeki Etkisi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40