Makroihtiyati Politikalar Gelişmekte Olan Ekonomilerde Kredi Büyümesini Azaltmak için Etkin Araçlar mı?

Makroihtiyati Politikalar Gelişmekte Olan Ekonomilerde Kredi Büyümesini Azaltmak için Etkin Araçlar mı?

Başlık:

Makroihtiyati Politikalar Gelişmekte Olan Ekonomilerde Kredi Büyümesini Azaltmak için Etkin Araçlar mı?

Sayı:

17/12

Yazar(lar):

F. Pınar Erdem, Etkin Özen, İbrahim Ünalmış

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mayıs 2017

Özet:

Makroihtiyati politikalar 2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz sonrasında hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde politika setinin bir parçası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişme söz konusu politikaların etkinliğini test eden bir literatürün oluşmasına neden olmuştur. Bu makale 30 gelişmekte olan ülkenin verilerini kullanarak, panel VAR yöntemi ile küresel likidite şokları karşısında makroihtiyati politikaların yerel kredi büyümesini kontrol etmede etkinliğini test etmektedir. Sonuçlar küresel likidite şokları karşısında makroihtiyati politikaların, özellikle kredi büyümesi çevrimlerinin artış dönemlerinde, kredi büyümesi üzerinde azaltıcı yönde etkili olduğunu göstermektedir. İkinci olarak, uygulanan makroihtiyati politikaların sayısının kredi büyümesi üzerindeki etkinliği test edilmiş ve sayıca daha fazla makroihtiyati politika uygulayan ülkelerin kredi büyümesini daha etkin bir şekilde düşürdüğü bulunmuştur. Sonuçlar kredi büyümesine neden olan aktarım kanallarının uygun makroihtiyati politikalar ile kontrol edilmesinin etkinliği artırdığına işaret etmektedir.       

Anahtar Kelimeler:

Makroihtiyati politikalar, Kredi büyümesi, Küresel likidite, Kredi çevrimi, Panel VAR

JEL Sınıflaması:

E43; E58; G18; G28

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Makroihtiyati Politikalar Gelişmekte Olan Ekonomilerde Kredi Büyümesini Azaltmak için Etkin Araçlar mı?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40