Kredi Çevrimleri ve Sermaye Akımları: Gelişmekte olan Ülkelerde Makroihtiyati Politikaların Etkinliği

Kredi Çevrimleri ve Sermaye Akımları: Gelişmekte olan Ülkelerde Makroihtiyati Politikaların Etkinliği

Başlık:

Kredi Çevrimleri ve Sermaye Akımları: Gelişmekte olan Ülkelerde Makroihtiyati Politikaların Etkinliği

Sayı:

17/13

Yazar(lar):

Salih Fendoğlu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mayıs 2017

Özet:

Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde makroihtiyati tedbirlerin kredi dalgalanmalarını azaltmada veya kredi dalgalanmalarının sermaye akımlarına hassasiyetini düşürmede ne derece etkin olduğu çalışılmaktadır. Sonuçlar, borçlu odaklı araçların, yerli para cinsinden işlemlere uygulanan makroihtiyati tedbirlerin ve zorunlu karşılıkların etkin olduğunu göstermektedir.  Bulgular, makroihtiyati tedbirlerin sıklıkla uygulandığı son dönemde daha güçlüdür. Ayrıca, sonuçlar, alternatif kredi dalgalanması, para politikası duruşu veya sermaye akımı tanımlarına dayanıklıdır. Son olarak, bölgesel veya 2008 sonrası yakın dönem için yapılan analizler, yabancı para cinsi işlemler için uygulanan politikaların da anlamlı etkileri olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, bu tedbirlerin daha az sayıda ülkede ve daha yakın dönemde yoğunlaşması, mevcut durumda söz konusu politikalara ilişkin genel yargılara ulaşmamızı zorlaştırmaktadır. Finansal kuruluş odaklı tedbirler ise, bu tedbirlere sıklıkla başvuran gelişmekte olan Avrupa ülkeleri için etkin bulunmuştur. Bu sonuç ise, makroihtiyati tedbirlere dair tecrübe birikiminin önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Kredi çevrimleri, Sermaye akımları, Makroihtiyati tedbirler, Zorunlu karşılıklar, Gelişmekte olan ülkeler

JEL Sınıflaması:

E58; F32; G18; G28

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Kredi Çevrimleri ve Sermaye Akımları: Gelişmekte olan Ülkelerde Makroihtiyati Politikaların Etkinliği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40