Türkiye’de Ev Sahipliği, Konut Talebi ve Hanehalkı Servet Dağılımı

Türkiye’de Ev Sahipliği, Konut Talebi ve Hanehalkı Servet Dağılımı

Başlık:

Türkiye’de Ev Sahipliği, Konut Talebi ve Hanehalkı Servet Dağılımı

Sayı:

17/14

Yazar(lar):

Evren Ceritoğlu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2017

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye’de yakın dönemde konut piyasasında meydana gelen gelişmeler incelenmektedir. Özellikle, konut talebinin daimi gelir esnekliği, fiyat esnekliği ve faiz esnekliği tahmin edilmektedir. Bu amaçla, 2003 ve 2014 yılları arasında birbirini izleyen on iki adet Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın en zor aşaması hedonik konut fiyat endeksi üretilmesidir. Sınırlı örneklemde konut talebi daimi gelir esnekliği yaklaşık %24 olarak ölçülmüştür. Konut talebi fiyat esnekliğinin -29% ile -35% arasında değiştiği tahmin edilmektedir, fakat istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Benzer şekilde, konut talebi faiz esnekliği negatif bir işarete sahiptir, fakat çok küçük bir değer olarak ölçülmüştür ve istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ekonometrik tahminler Türkiye ekonomisi ve yükselen piyasa ekonomileri için literatürdeki geçmiş bulgulara kıyasla daha ılımlıdır. Ayrıca, dayanıklılık sınamaları gelirin konut talebi üzerindeki önemini 2003 ve 2014 yılları arasında koruduğunu, fakat konut fiyatları ile faiz oranlarının rollerinin bu dönemde geçmiş dönemlere göre zayıfladığını göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışma ile elde edilen bulgular gelirin ev sahipliğinin ve konut serveti birikiminin temel belirleyicisi olduğu görüşünü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler:

Ev sahipliği, Hedonik konut fiyat endeksi, Konut talebi, Hanehalkı servet dağılımı

JEL Sınıflaması:

C23; D12; R21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Ev Sahipliği, Konut Talebi ve Hanehalkı Servet Dağılımı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40