Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Büyüme: Fiziki, Sosyal ve Finansal Altyapı Yatırımlarının Etkileri

Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Büyüme: Fiziki, Sosyal ve Finansal Altyapı Yatırımlarının Etkileri

Başlık:

Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Büyüme: Fiziki, Sosyal ve Finansal Altyapı Yatırımlarının Etkileri

Sayı:

17/16

Yazar(lar):

Hülya Saygılı, K. Azim Özdemir

Dil:

İngilizce

Tarih:

Temmuz 2017

Özet:

Bu makale, çeşitli altyapı yatırım kategorilerinin, Türkiye’de bölgeler arası ekonomik büyümeyi teşvik etmede oynadığı rollerini incelemektedir. Bölgesel fiziki, sosyal ve finansal altyapı endekslerini ve gelir üzerindeki etkilerini hesaplamak için kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi (PLS-SEM) ve standart hataları düzeltilmiş heteroskedastic paneller (HPC-SE) olmak üzere iki farklı yaklaşım kullanılmıştır. Genel olarak, sonuçlar Türkiye’de bölgesel altyapı varlıklarındaki farklılıkların, kişi başı gelirdeki bölgesel farklılığın önemli bir bölümünü açıkladığını ortaya koymaktadır. Finansal altyapı yalnızca doğrudan olumlu bir etkiye sahipken, fiziki ve sosyal altyapılar doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. Politika üreticilerinin bölgesel gelir farklılığını azaltmak için öncelikle fiziki altyapıya yatırım yapmaya odaklanmalarını öneriyoruz. İkinci olarak, eğitim, sağlık ve barınma olanaklarının yanı sıra finansal faaliyetlerin iyileştirilmesi, bölgeler arasında gelir eşitsizliğinin daha da azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Altyapı yatırımları, Ekonomik büyüme, Bölgesel analiz, Türkiye

JEL Sınıflaması:

C3; H54; O18; O47

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Büyüme: Fiziki, Sosyal ve Finansal Altyapı Yatırımlarının Etkileri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40