Gıda ve Enerji Fiyatlarındaki Aşırı Artış Dönemlerine İlişkin Bulgular: Enflasyon Beklentileri Üzerine Yansımaları

Gıda ve Enerji Fiyatlarındaki Aşırı Artış Dönemlerine İlişkin Bulgular: Enflasyon Beklentileri Üzerine Yansımaları

Başlık:

Gıda ve Enerji Fiyatlarındaki Aşırı Artış Dönemlerine İlişkin Bulgular: Enflasyon Beklentileri Üzerine Yansımaları

Sayı:

17/17

Yazar(lar):

Aytül Ganioğlu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Temmuz 2017

Özet:

Bu çalışmada, Phillips et al. (2015) tarafından son dönemde geliştirilen, tekrarlanan birim kök testleri kullanılarak işlenmiş gıda ve enerji fiyatlarının çekirdek enflasyona göre aşırı arttığı dönemler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada incelenen Ocak 2003-Mart 2017 döneminde, söz konusu artışlara ilişkin üç dönem tespit edilmiştir. Aşırı fiyat artışlarının olduğu dönemlerin tespit edilmesi özellikle enflasyon beklentileri açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın bulgularına göre işlenmiş gıda ve enerji fiyatlarının çekirdek enflasyona göre aşırı arttığı dönemlerde, tüketicilerin enflasyon beklentilerini değiştirip revize ettikleri bulunmuştur. Ayrıca, tüketicilerin hem normal hem de fiyatların aşırı artığı dönemlerde enflasyon beklentilerini oluştururken geçmiş enflasyon oranı yanında makroekonomik verileri de dikkate aldıkları gözlenmiştir. Çalışmanın bulgularının politika yansımaları açısından işaret ettiği önemli konulardan biri, işlenmiş gıda ve enerji fiyatlarındaki çekirdek enflasyona göre aşırı artışların olduğu dönemlerin enflasyon beklentilerinin yönetilmesine ilişkin politikalar oluşturulurken izlenmesi gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler:

Aşırı fiyat artış dönemleri, Gıda fiyatları, Enflasyon beklentileri, Genelleştirilmiş sup ADF testi, Enflasyon, Çekirdek enflasyon

JEL Sınıflaması:

C5; E31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Gıda ve Enerji Fiyatlarındaki Aşırı Artış Dönemlerine İlişkin Bulgular: Enflasyon Beklentileri Üzerine Yansımaları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40