Beklenti Anketi

Paylaş
Yazdır

Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesi amaçlanmaktadır.

Merkez Bankası Beklenti Anketine ilişkin video için tıklayınız.

Aylık Gelişmeler - Ekim 2018

Veri (Tablolar) - Ekim 2018

Metaveri

Uygulama Değişiklikleri

Anket Soru Formu