BIS-Konsolide ve Yerel Bankacılık İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

BIS-Konsolide Bankacılık İstatistikleri; 3 aylık dönemlerde, Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı yerleşiklerden alacaklarını; ülke, vade ve sektör bazında sınıflandırılmasını amaçlamaktadır. Yerli bankaların alacakları, yurt dışı şubelerinin alacaklarını da içerirken; yabancı bankaların alacakları, sadece genel merkezlerinin bulunduğu ülkeden olan borçları içermektedir..

BIS-Yerel Bankacılık İstatistikleri ise; Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan Uluslararası Ödemeler Bankasının (Bank for International Settlements-BIS) bu istatistik grubu için özel olarak belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar paralelinde, Merkez Bankası tarafından hazırlanır.  

Bankaların yurt dışında yerleşik kişilerden alacakları ve yurt dışında yerleşik kişilere olan yükümlülükleri yanında, yurt içi yerleşiklerle yabancı para cinsinden olan varlık ve yükümlülükleri; bu istatistik grubunun tablolarını oluşturmaktadır. Seçilen ülke ve ülke grupları bazında gösterilen bu verilerde, toplam ve banka dışı kesim ayrımı da sunulmaktadır.

BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri - Aralık 2018

BIS – Yerel Bankacılık İstatistikleri

Türkiye’deki bankacılık sektörü yabancı para toplam varlıkları 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,8 azalışla 286,2 milyar ABD doları, banka dışı sektör yabancı para toplam varlıkları yüzde 2,5 azalışla 177,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki bankacılık sektörü yabancı para toplam yükümlülükleri 2017 yıl sonuna göre yüzde 7,8 azalışla 324 milyar ABD doları, banka dışı sektör yabancı para yükümlülükleri yüzde 3 azalışla 220,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

BIS – Konsolide Bankacılık İstatistikleri

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 11,0 artışla 33,1 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 8,8 artışla 23,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurtdışı alacakları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,9 artışla 23,8 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 23,7 artışla 14,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Veri (Tablolar) - BIS Konsolide Bankacılık İstatistikleri (2018 IV. Çeyrek)

Metaveri - Konsolide Bankacılık İstatistikleri

Veri (Tablolar) - BIS Yerel Bankacılık İstatistikleri (2018 IV. Çeyrek)

Metaveri - Yerel Bankacılık İstatistikleri