Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF'nin 2009 yılında yayımladığı yukarda sözü edilen el kitabı  temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri - Ekim 2018

Cari İşlemler Hesabı

 • Bir önceki yılın Ekim ayında 3.837 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı bu yılın Ekim ayında 2.770 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 39.403 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ekim ayında 466  milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 6.167 milyon ABD doları fazla vermiştir.

 • Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Ekim ayında 5.643 milyon ABD doları açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 799 milyon ABD doları fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon ABD doları artarak 3.028 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 501 milyon ABD doları tutarında artarak 2.648 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 99 milyon ABD doları artarak 1.074 milyon ABD doları olmuştur.

 • İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 168 milyon ABD doları azalarak 105 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 784 milyon ABD doları azalarak 699 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

 • Portföy yatırımları 491 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 94 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 82 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

 • Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.353 milyon ABD doları ve 25 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşmişken, Genel Hükümet 2.000 milyon ABD doları yeni tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.

 • Diğer yatırımlarda 2.605 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.

 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon ABD doları net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 515 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1.383 milyon ABD doları ve 92 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 33 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

 • Resmi rezervlerde bu ayda 1.713 milyon ABD doları rezerv artışı gözlenmiştir.

Veri (Tablolar) - Ekim 2018

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı'na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama