Ödeme Sistemleri

Paylaş
Yazdır

Ödeme sistemleri, katılımcıları arasında fon veya menkul kıymet aktarımını sağlayan araç, süreç ve kurallar bütününden oluşur. 

Bir yapının ödeme sistemi (menkul kıymet mutabakat sistemi) olabilmesi için, temel olarak aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

  • En az 3 katılımcısının olması
  • Paranın (menkul kıymetlerin) elektronik ortamda dolaşımını sağlayacak altyapıyı sunması
  • Ortak kuralları bulunması

Ödeme sistemlerinin sorunsuz işleyişi; finansal sistemin istikrarı, merkez bankalarının para politikası uygulamaları ve ekonominin gelişimi açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle sistemden kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun, finansal sistemin diğer bölümlerine yayılması ihtimali ödeme sistemlerinin önemini artırmaktadır.

Finansal istikrarın sağlanmasındaki öneminden dolayı; ödeme sistemlerinin işletilmesi ve uluslararası standartlara göre gözetim ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, tüm merkez bankalarının temel görevleri arasında sayılmaktadır.