Temel Hususlar

Paylaş
Yazdır

6493 sayılı ''Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun''a göre ödeme sistemi (menkul kıymet mutabakat sistemi), üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon (menkul kıymet) aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapı olarak tanımlanmaktadır.

Ödeme sistemlerinin sorunsuz işleyişi finansal sistemin istikrarı, merkez bankalarının para politikası uygulamaları ve ekonominin gelişimi açısından kritik öneme sahiptir. Sistemden kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun finansal sistemin diğer bölümlerine yayılması ihtimali, ödeme sistemlerinin finansal istikrar açısından hayati önemini arttırmaktadır. Finansal istikrarın sağlanmasındaki öneminden dolayı ödeme sistemlerinin işletilmesi ve uluslararası kabul görmüş standartlara göre gözetiminin yapılması ile bunlara ilişkin düzenlemeler hazırlanması merkez bankalarının temel görevleri arasında sayılmaktadır. 

 

İlgili Bağlantılar

Ödeme Sistemleri - Türkiye'de Ödeme Sistemleri Kitapçığı