Fiyat İstikrarı

Fiyat İstikrarı

Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyatların istikrarlı olması fiyatların hiç değişmemesi anlamına gelmemekte, fakat genel fiyat seviyesindeki uzun süren artış (enflasyon) veya düşüş (deflasyon) eğiliminin önlenmesi anlamına gelmektedir. Böylelikle Türk lirasının satın alım gücü ve dolayısıyla bir para birimi olarak güvenilirliği korunmaktadır.

Merkez Bankası Kanunu'nda "Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla hükûmetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler" ifadesi yer almaktadır. Düşük enflasyon oranı, uzun vadeli ekonomik amaçlara ulaşabilmek için gerekli koşulların başında gelmektedir. Dolayısıyla, ekonomik büyüme ve istihdama yönelik politikalara Merkez Bankasının yapabileceği en büyük katkı fiyat istikrarını sağlamaktır. Böylelikle bir yandan fiyatların istikrarlı olmasından ötürü ekonomik birimlerin daha iyi bilgiye dayalı karar alması ve dolayısıyla kaynakların daha etkin şekilde dağılımı mümkün olurken, diğer yandan da düşük enflasyonun yaratacağı enflasyon risk primindeki azalış sayesinde reel faiz oranlarının düşük seyretmesi yatırım kararlarını destekleyecektir.

Enflasyon hedefleri, hükûmetle birlikte üçer yıllık dönemler hâlinde belirlenmektedir. Buna göre, 2013-2015 dönemi için yüzde 5 oranında bir enflasyon hedefi belirlenmiştir. Enflasyon hedefi olarak tüketici fiyat endeksinin yıl sonlarındaki yıllık değişim oranı kullanılmaktadır. Enflasyon hedefinin 2 puan üstü ve altı da belirsizlik aralığı olarak belirlenmiş olup, yıl sonlarında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3 ile 7 aralığının dışında olması durumunda Banka hesap verme yükümlülüğü dâhilinde hükûmete bir açık mektup yazmaktadır.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40