Hazır İmkanlar

Hazır İmkanlar

Hazır imkanlar, Merkez Bankasının para politikası hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, bankalara ve aracı kurumlara belirli faiz oranlarından kısa vadede sağlamış olduğu Türk lirası borç alma ve borç verme imkanlarını ifade eder.

Hazır imkanların genel çerçevesi, Merkez Bankası Kanunu’nun 52, 56 ve 40. maddeleriyle belirlenmiştir.

Merkez Bankası, nihai kredi mercii sıfatıyla ödeme sisteminde aksamalara sebep olabilecek geçici likidite sıkışıklıklarını ve finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek teknik kaynaklı ödeme sorunlarını gidermek amacıyla, sisteme teminat karşılığında gün içi veya gün sonu kredi imkanı sağlayabilir.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Para ve Kur Politikası

Temel Likidite ve Kur Politikalarına İlişkin Kararlar

Mevzuat

Türk Lirası İşlemleri Uygulama Talimatı

Aracılık Faaliyetlerine Son Verilmesi ve Geç Likidite Penceresi Uygulaması Hakkında Talimat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Likidite Desteği Kredisi Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Likidite Desteği Kredisi Uygulama Talimatı

 

Merkez Bankası Tarafından Sunulan Hazır İmkanlar

Türk Lirası Depo Borç Alma ve Borç Verme

Türk lirası depo borç alma ve borç verme imkânı, Merkez Bankasının belirli vadeler için gün içinde ilan ettiği faiz oranlarından Türk lirası borç almak veya borç vermek isteyen bankalara teminatları ve limitleri dahilinde sağladığı mevduat imkanıdır. Söz konusu imkan Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasası aracılığı ile sağlanır.

Bankalararası Para Piyasası İşlem Özetleri

 

Geç Likidite Penceresi

Geç likidite penceresi, Merkez Bankasının nihai kredi mercii sıfatıyla gün sonunda ödeme sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla bankalara geçici nitelikteki likidite ihtiyaçlarını karşılamaları için teminatları karşılığında sağladığı Türk lirası borçlanma imkanı ile likidite fazlalarını değerlendirebilmeleri için sağladığı Türk lirası borç verme imkanını ifade eder.

 

Gün İçi Likidite

Gün içi likidite imkanı, bankacılık sisteminde gün içinde oluşan acil Türk lirası fon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve ödeme sisteminde oluşabilecek tıkanıklıkların giderilebilmesi amacıyla Merkez Bankası tarafından bankalara, limitleri ve teminatları dahilinde, komisyon karşılığında, gün sonunda geri ödenmek üzere, gün içinde sağlanan Türk lirası borçlanma imkanıdır.

Bankalararası Para Piyasası İşlem Özetleri

 

Merkez Bankası Faiz Oranları

Gecelik (o/n)

Geç Likidite (LON)

1 Hafta Repo

 

Likidite Desteği Kredisi

Merkez Bankası Kanunu'nun 40. maddesi kapsamında bankacılık sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması halinde Merkez Bankası tarafından haklarında belirsizlik ve güvensizlik oluşan ancak ödeme kabiliyeti olan bankalara, özkaynaklarının iki katı ile sınırlı olmak üzere fon çekilişlerini karşılayacak miktarda teminatları karşılığında birer aylık vadelerle ve en fazla bir yıl süreyle avans şeklinde sağlanan Türk lirası kredi desteği sağlanabilmektedir.

  

İLGİLİ DUYURULAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Likidite Desteği Kredisine İlişkin Basın Duyurusu – 29/01/2009, (2009-09)

 

Borsa İstanbul Bünyesinde Sağlanan Repo ve Ters Repo İmkânı

Merkez Bankasının, Borsa İstanbul (BIST) bünyesindeki Borçlanma Araçları Piyasası, Repo ve Ters Repo Pazarı'nda belirli vadeler için ilan ettiği borç alma ve borç verme faiz oranlarından banka ve aracı kurumlara sağladığı Türk lirası repo ve ters repo imkânıdır.

 

Piyasa Yapıcısı Bankalara Sağlanan Likidite İmkânı

Piyasa yapıcısı bankalara sağlanan likidite imkânı, Merkez Bankası bünyesinde, piyasa yapıcısı bankalara önceden belirlenmiş limitler ve faiz oranı dahilinde, repo işlemleri yoluyla gecelik vadede sağlanan Türk lirası borçlanma imkânıdır.

Piyasa Yapıcısı Bankalara Repo İşlemleri Yoluyla Tanınan Borçlanma İmkanı Faiz Oranı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40