Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

Paylaş
Yazdır

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurtiçinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Nisan 2018

  • Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 3,6 milyar ABD doları artarak 225,1 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,8 milyar ABD doları artarak 20,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 535 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 803 milyon ABD doları artışla 31,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 141 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 793 milyon ABD doları azalışla 3,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,8 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 537 milyon ABD doları artışla 7,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon ABD doları artışla 12,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,4 milyar ABD doları artışla 4,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar ABD doları artarak 156,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar ABD doları artarak 19,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 225,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,0'ının ABD doları, %34,6’sının Euro, %4,7’sinin Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 20,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %45,2’sinin ABD doları, %31,0’ının Euro ve %23,7’sinin Türk lirası ve %0,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 225,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %50,7’sinin finansal kuruluşların, %49,3’ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 20,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %76,0'ını finansal kuruluşların, %24,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,3 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Veri (Tablolar) - Nisan 2018

Metaveri

Revizyon Politikası