Sayı: 2011 – 03

24 Ocak 2011

ZORUNLU KARŞILIKLARA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

   Türk lirası zorunlu karşılık oranları;

-  Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar için yüzde 8’den yüzde 12’ye,

-  1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (1 ay dâhil) için yüzde 8’den yüzde 10’a,

-  3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları ve özel fon havuzları (3 ay dâhil) için yüzde 7’den yüzde 9’a,

-  Mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler için yüzde 8’den yüzde 9’a

yükseltilmiş,

-  6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları için (6 ay dâhil) yüzde 7,

-  1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları için yüzde 6,

-  1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile birikimli mevduatlar/katılma hesapları için yüzde 5,

-  6 aya kadar (6 ay dâhil) ve daha uzun vadeli özel fon havuzları için vadesine karşılık gelen ilgili oranlar 

olarak sabit tutulmuştur. Böylece oluşan Türk lirası zorunlu karşılık oranları aşağıdaki gibidir:

 

TL Yükümlülükler

Zorunlu Karşılık Oranları (%)

Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar

12

1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları(1 ay dâhil)

10

3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (3 ay dâhil)

9

6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dâhil)

7

1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları

6

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile birikimli mevduatlar/katılma hesapları

5

Özel fon havuzları

Vadesine karşılık gelen oranlar

Mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler

9

Söz konusu düzenleme 4 Şubat 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 18 Şubat 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacaktır. Böylece mevcut verilere göre piyasadan yaklaşık 9,8 milyar Türk lirası likidite çekilmiş olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.