Sayı: 2013 – 02

22 Ocak 2013

 

ZORUNLU KARŞILIKLARA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

 

22 Ocak 2013 tarihindeki Para Politikası Kurulu toplantısında belirlenen strateji çerçevesinde Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarında aşağıdaki tabloda yer alan vadelerde artış yapılmıştır.

 

Türk Lirası Yükümlülükler

Mevcut Oranlar (%)

Yeni Oranlar (%)

Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar ile 1 aya kadar ve 3 aya kadar (1 ve 3 ay dâhil) vadeli mevduatlar/katılma hesapları

11

11,25

6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dâhil)

8

8,25

1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları

6

6,25

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile birikimli mevduatlar/katılma hesapları

5

5

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli diğer yükümlülükler

11

11,25

3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli diğer yükümlülükler

8

8

3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler

5

5

 

Yabancı Para Yükümlülükler

Mevcut Oranlar (%)

Yeni Oranlar (%)

Vadesiz ve ihbarlı DTH, yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar (1, 3 ve 6 ay dâhil) ve 1 yıla kadar vadeli DTH, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları

 

11,5

 

12

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli DTH, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları ile birikimli DTH ile yabancı para katılma hesapları

9

9

1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) diğer yükümlülükler

11,5

12

3 yıla kadar vadeli (3 yıl dâhil) diğer yükümlülükler

9,5

10

3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler

6

6

Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarı yaklaşık 1,4 milyar TL artmakta olup, ROM imkânlarının mevcut oranlarda kullanılmaya devam edildiği varsayıldığında piyasadan yaklaşık 300 milyon TL, 750 milyon ABD doları döviz ve 350 milyon ABD doları değerinde altın çekilecek ve hâlihazırda yüzde 10,6 olan Türk lirası efektif zorunlu karşılık oranı yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşecektir.

Yabancı para zorunlu karşılık oran artışıyla da piyasadan yaklaşık 900 milyon ABD doları likidite çekilecek ve hâlihazırda yüzde 10,6 olan yabancı para efektif zorunlu karşılık oranı yüzde 11 seviyesinde gerçekleşecektir.

Zorunlu karşılık oranları, 1 Şubat 2013 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve tesis dönemi 15 Şubat 2013 tarihinde başlayacaktır.

Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesisine ilişkin rezerv opsiyonu katsayısı tüm dilimler için 0,1 puan yükseltilmiştir. Bankalar söz konusu imkânı istikrarlı bir şekilde kullanmakta olup, yararlanma oranı yüzde 82,6 düzeyindedir. Mevcut imkân dâhilinde Türk lirası zorunlu karşılıklar için 12,7 milyar ABD doları değerinde 237 ton altın tutulmaktadır. Yapılan değişiklik sonucunda imkânın aynı oranda kullanılması hâlinde, Bankamız altın rezervlerinde yaklaşık 900 milyon ABD doları değerinde 16,5 ton artış olması beklenmektedir.

Türk lirası zorunlu karşılıklardaki altın ROK artışı 15 Şubat 2013 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve tesis dönemi 1 Mart 2013 tarihinde başlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.