Piyasa Verileri

  • Açık Piyasa İşlemleri
  • Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite
  • Bankaların Türk Lirası Karşılığı Döviz İşlem Hacimleri
  • Döviz piyasalarında gerçekleştirilen swap işlem hacimlerinde artış gözlendiğinden, 2004 Mayıs ayından başlamak üzere söz konusu işlemler vadeli işlemlerden ayrı olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca, daha önce 'Yurtdışı Müşteriler' başlığı altında toplanarak ilan edilen 'Yurtdışı Merkez ve Şubeler' ile 'Yurtdışı Banka Kuruluş ve Müşteriler' kalemleri de 2004 Mayıs ayından itibaren ayrı başlıklar altında yayınlanmaktadır. Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi, işlem hacimleri günlük bazda ve ilgili oldukları günü takip eden beş işgünü sonrasında yayınlanmaya devam edilmektedir (10 Mayıs 2004).

  • Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikaları - Resmi Gazete
  • Gösterge Niteliğindeki Kurların Belirlenmesinde Esas Alınan TRL/USD ve USD/EUR Kurları
  • İhale Yöntemiyle Satılan Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri
  • Hazine'nin DİBS Değişim İhaleleri
  • TL Karşılığı Döviz Alım-Satım İhaleleri
  •