c-Kalkınma ve Yatırım Bankaları

i)2007/01 Tarihli Düzenleme

Para ve banka istatistiklerinde “Banka Dışı Mali Kuruluşlar” içerisinde gösterilen kalkınma ve yatırım bankaları verileri, 2007 Ocak ayında yapılan düzenleme (Uluslararası standartlara uyum amacıyla parasal sektör tanımı Merkez Bankası ve Mevduat Bankalarına ilave olarak Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Katılım Bankaları ve B Tipi Likit Fonları (Para Piyasası Fonları) kapsayacak şekilde genişletilmiştir) ile, 2005 Aralık ayından itibaren “Yurtiçi Banka” olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda bankaların söz konusu kurumlar ile olan işlemleri ilgili tablolarda “bankalararası” kalemlere dahil edilmiştir. Kalkınma ve yatırım bankaları parasal sektörün yeni bir kurumsal birimi olarak bankalar ve Merkez bankası sektörel bilançoları, parasal durum ve para arzı karşılık kalemleri tablolarına yansıtılmıştır.