1-Para Arz Sunumu

i)2007/01 Tarihli Dzenleme

2007 Ocak aynda parasal sektr tanm Merkez Bankas ve Mevduat Bankalarna ilave olarak Kalknma ve Yatrm Bankalar, Katlm Bankalar ve B Tipi Likit Fonlar (Para Piyasas Fonlar) kapsayacak ekilde geniletilmitir. Ayrca uluslararas standartlara uyum kapsamnda para arz kalemlerinin kapsam ve sunumunda da dzenlemeler yaplmtr. Bu kapsamda 2005 Aralk ayndan itibaren aada zetlenen deiiklikler para arz tablosuna yanstlmtr.

  Katlm Bankalar ve Kalknma ve Yatrm Bankalarnn parasal ykmllkleri para arzna ilave edilmitir.

  B-tipi likit yatrm fonlar para arzna dahil edilmitir.

  M2Y ierisinde yer alan yabanc para cinsinden parasal ykmlkler vade gruplarna gre M1 ve M2 para arz tanmlar ierisinde gsterilmitir.

  Tm para arz kalemleri, bankalararas ilemler hari olacak ekilde hazrlanmtr. Bu kapsamda, repo ilemleri yoluyla salanan fon tutarndan B Tipi Likit Fonlar ile yaplan repolar kartlmtr.

  Mevcut sunumda, Resmi Mevduatlar (Vadeli/Vadesiz) ve Dier TCMB Mevduat ierisinde yer alan merkezi ynetime ait mevduatlar M3 para arz tanmndan karlp, karlk kalemleri ierisindeki merkezi ynetim mevduat. kalemine dahil edilmitir. Merkezi ynetim dnda kalan ve mevcut sunumda M3 ierisinde yer alan dier genel ynetim mevduatlar (yerel ynetimler ve sosyal gvenlik kurumlar) ise vade gruplarna gre M1 ve M2 ierisinde gsterilmeye balanmtr.

  Bu kapsamda bugne kadar yaynlanmakta olan M2Y, M2YR, M3, M3Y, M3YR tanmlar kaldrlm olup, 2005 Aralk ayndan itibaren aadaki yeni tanmlar oluturulmutur:

M1= Dolamdaki Para + Vadesiz Mevduat (YTL,YP)

M2= M1 + Vadeli Mevduat (YTL,YP)

M3= M2 + Repo + Para Piyasas Fonlar

ii)2011/05 Tarihli Dzenleme

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunun bankalarn yurtiinde Trk Liras menkul kymet ihracna izin vermesi ile sz konusu menkul deerlerin ihracnda gzlenen art ve uluslararas uygulamalara yaknsama amacyla, Aralk 2010 tarihli veriden balamak zere M3 para arz tanmna;

  Bankalarca yurtiinde Trk Liras zerinden ihra edilen ve orijinal vadeleri 2 yla kadar olan tahvil ve bonolar eklenmi,

  Bu ihralardan, yurtii bankalarn portfynde tutulanlar ile yurtd yerleiklerin mlkiyetindekiler dlmtr.

Bylelikle, M3 para arz aadaki ekilde yeniden tanmlanmtr:

M3 = M2 + Repo + Para Piyasas Fonlar + hra Edilen Menkul Kymetler