Araştırma Yayınları - Research Publıcatıons


--- 2001 ---

Araştırma web sayfaları/Research Department web pages

--- 2000 ---

Araştırma web sayfaları/Research Department web pages

--- 1999 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9901 Risk-return-volume relationship in an emerging stock market (Ferhan Salman - Feb, 1999)

9902 Determinants of interest rates in Turkey (Hakan Berument, Kamuran Malatyali - Feb, 1999)

9903 The effect of exchange rate uncertainty on exports a case study for Turkey (Pinar Ozbay - March, 1999)

9904 Modeling the volatility in the Central Bank reserves (Ferhan Salman, Aslihan Salih-June 1999)

9905 Comparative forecasting performance of symmetric conditional volatility models of an exchange rate (Ercan Balaban- June 1999)

9906 Asymmetric volatility clustering, risk-return relationship and day of the week effects: evidence from nineteen stock market (Ercan Balaban, Ozgur Berk Kan, Aslı Bayar- June 1999)

9907 An Empirical Examination of the Structural Stability of Export Functi on: The Case of Turkey (Gülbin Şahinbeyoğlu, Bülent Ulaşan September 1999)

9908 Monetary Conditions Index: A Monetary Policy Indicator for Turkey (M ehtap Kesriyeli, İ. İlhan Koçaker July 1999)

9909 Estimating an Import Function for Turkey (Zelal Kotan, Mesut Saygılı September 1999)

9910 Finansal Yenilikler ve Piyasalar Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği (Cafer Kaplan Nisan 1999)

--- 1998 ---

ARAŞTIRMA YAYINLARI - RESEARCH PUBLICATIONS

98/1 The Global Crisis and The Turkish Economy (Şükrü BİNAY, Ferhan SALMAN)

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9801 Enflasyonun Doğrudan Hedeflenmesi Politikası ve Bazı Ülke Deneyimleri(A. Karasoy, M. Saygılı, C. Yalçın, 1998)

9802 Taylor Kuralı ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Not (M. Kesriyeli, C. Yalçın, 1998)

9803 Mali Liberalleşmede Merkez Bankası'nın Rolü 1980-1997 (Ş.Binay, K.Kunter, Aralık 1998)

--- 1997 ---

ARAŞTIRMA YAYINLARI - RESEARCH PUBLICATIONS

97/1 Reel Döviz Kuru Tanımları ve Hesaplama Yöntemleri (Ahmet N. Kıpıcı, Mehtap Kesriyeli)

97/1 The Real Exchange Rate Definitions and Calculations (Ahmet N. Kıpıcı, Mehtap Kesriyeli)

97/2 Türkiyede Enflasyona Endeksli Kamu Menkul Kıymetlerinin Çıkarılmasına İlişkin Bir Çalışma (Ercan Balaban)

97/3 Para : Teorik Bir Tarama ve Tartışma (Ernur Demir Abaan)

97/4 1980'li Yıllardan Günümüze Para Politikası Gelişmeleri (Mehtap Kesriyeli)

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9701 Aylık Milli Gelirin Tahmini: Fernandez Yöntemi (Cihan Yalçın, 1997)

9702 Avrupa Para Birliği ve EURO (P. Özbay, 1997)

9703 Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları ve Çözüm Önerileri (A. Peker, 1997)

--- 1996 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9601 Capital Flows: The Turkish Case, December 1995 (M. Altınkemer, 1996)

9602 Management of Exchange Rate Risk in Turkish Banking Sector: A Model and Tests (A. Karasoy, 1996)

9603 The Stability of Money Multiplier: A Test for Cointregration (G. Şahinbeyoğlu, 1996)

9604 Alternative Theories of Consumption and an Application to the Turkish Economy (O. Aşırım, 1996)

9605 Türkiye'de Makroekonomik Politikaların İhracata Etkileri (1980-1994) (O. Aşırım, 1996)

9606 Is There a Semi-Monthly Effect in the Turkish Stock Market? (E. Balaban-M. Bulu, 1996)

9607 Aracı Kurumlar Sermaye Yeterliliği ve Finansal Kurumlar Sigorta Sistemi Önerisi (E. Balaban, 1996)

9608 Treasury's 3-Month Borrowing Rate, Analysis of the Demand Pressures (Z. Gürgenci, 1996)

9609 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Aylık Dalgalanma Tahmini (E. Balaban-H.Baturalp Candemir- K.Kunter, 1996)

9610 Central Bank Independence, the Bundesbank Experience and the Central Bank of the Republic of Turkey (N. Gökbudak, 1996)

9611 Financial Market Efficiency in a Developing Economy: The Turkish Case (E. Balaban-K. Kunter, 1996)

9612 Stock Market Efficiency in a Developing Economy: Evidence from Turkey (E. balaban-K. Kunter, 1996)

9613 The Term Structure of Volatility in the Turkish Foreign Exchange: Implications for Option Pricing and Hedging Decisions (C. Aysoy-E. Balaban, 1996)

9614 Zorunlu Döviz Devirleri Üzerine Not (A. Eken, 1996)

9615 Terms of Trade and Economic Fluctuations (A. Kıpıcı, 1996)

9616 Karşılıksız Para Basmak Neden Enflasyonisttir? (M. Altınkemer, 1996)

9617 Problems with Issuing Foreign Currency and Foreign Indexed Bonds in the Light of Mexican Experience (M. Altınkemer, 1996)

9618 The Determinants of the Inflow of Deutsche Mark Banknotes into the Turkish Economy (A. Kıpıcı, 1996)

9619 Optimal Para Arzı ve Para Politikalarının Etkinliği (O. Aşırım, 1996)

9620 Dış Ticaret Açığının Dengelenmesi İçin Olması Gereken Kur (A. Eken, 1996)

9621 Likidite Fazlası ile Rezerv Para, Reel Döviz Kurundaki Değişim, Enflasyon ve Reel Faiz ilişkisi (M. Altınkemer, 1996)

9622 Para Kurulu Sisteminin Uygulanması (A. Karasoy, 1996)

9623 Stabilizasyon, Nominal Çapa Olarak Alınabilecek Göstergeler ve Ülke Deneyimleri (A. Karasoy, 1996)

9624 Problems with Stabilization Programs and an Outline for a Turkish Stabilization (M. Altınkemer, 1996)

9625 Daily Volatility in the Turkish Foreign Exchange Market (C. Aksoy-E. Balaban-İzgi C. Koğar- C. Özcan, 1996)

9626 Türkiye'de Mevduat Sigortası Sistemi ve Bazı Öneriler (E. Balaban-H. Çilli, 1996)

9627 Fransa'da Özelleştirme (N. İnağ, 1996)

9628 Parasal Göstergeler ve Paranın Dolaşım Hızı (O. Aşırım, 1996)

9629 Para İkamesi, Hiperenflasyon ve İstikrar Programları (M. Altınkemer, 1996)

9630 Denk Bütçe Teorisi ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Not (Ç. Koğar, 1996)

--- 1995 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9501 Opsiyonlar (E. Balaban, 1995)

9502 Informational Efficiency of the Istanbul Securities Exchange and Some Rationale for Public Regulation (E. Balaban, 1995)

9503 Kur-Faiz İlişkisi Üzerine Bir Çalışma (M. Altınkemer, 1995)

9504 Hisse Senedi Piyasasında Fiyat Aykırılıkları: Gelişen Bir Piyasadan Gün Etkisine Dair Yeni Betimsel Bulgular (E. Balaban, 1995)

9505 Money Multiplier and Monetary Control (N. Gökbudak, 1995)

9506 Output Inflation Tradeoff: Evidence from Turkey (O. Aşırım, 1995)

9507 Einstein, Risk ve Gümrük Birliği (E. Balaban, 1995)

9508 Some Empirics of the Turkish Stock Market (E. Balaban, 1995)

9509 January Effect, Yes. What About Mark Twain Effect? (E. Balaban, 1995)

9510 The Term Structure of Volatility in the Turkish Stock Market (E. Balaban, 1995)

9511 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Ocak Ayı Etkisi, Ömer Hayyam Etkisi ve Ümit Yaşar Etkisi (E. Balaban, 1995)

9512 Türkiye'de Serbest Döviz Piyasası Etkinliği (E. Abaan, 1995)

9513 Türkiye'de Paranın Dolaşım Hızı Durağan mı? (E. Abaan, 1995)

9514 Cointegration Test for Money Demand: The Case for Turkey and Israel (Ç. Koğar, 1995)

9515 Financial Innovations and Monetary Control (Ç. Koğar, 1995)

9516 Amerikan, Alman, Japon Merkez Bankaları Operasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Mali Piyasaların İncelenmesi (Ç. Koğar, 1995)

--- 1994 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9401 Parasal Büyüklüklerin Yeniden Tanımlanması İçin Bir Öneri (H. Çilli-Z. Gürgenci, 1994)

9403 Trends, Cycles and Seasonality in Industrial Production and Price Indices of Turkey (C. Özcan, 1994)

9404 External Debt and Internal Transfer Problem the Case of Turkey: 1980-1990 (B. Candemir, 1994)

9405 The Search for Business and/or Investment Confidence Index in Turkey (B. Candemir-B. Karabudak. 1994)

9406 Enflasyonla Mücadelede İktisadi Politikalar ve Deneyimler (E. Abaan, 1994)

9407 Enflasyon ve Tasarruf İlişkisinin Kesintisiz Zaman Modeli (O. Aşırım, 1994)

9408 Reel Kur İndeksi (Tartılı) (N. İnağ, 1994)

9409 Crawling Peg: Uygulama Sorunları ve Olası Çözüm Yöntemleri (A. Kıpıcı- D. Yılmaz, 1994)

9410 Day of the Week Effects: New Evidence from an Emerging Stock Market (E. Balaban, 1994)

9411 Policy Regime Changes and Testing for the Fisher and UIP Hypotheses: The Turkish Evidence (M. Kesriyeli, 1994)

9412 Sermaye Piyasası ve Gelişmelerin Analizi (N. İnağ, 1994)

9413 Financeable Deficit & Revenues from Monetization: The Case of Turkey (M. Altınkemer, 1994)

9414 Konsolide Bütçede Devresel ve Yapısal Kısımların Belirlenmesi (C. Aysoy, 1994)

--- 1993 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9301a Customer Patterns and Credit Rationing in Turkish Banks (I. Atıyas-H. Ersel-E. Öztürk, 1993)

9301 Türk Bankalarında Müşteri Deseni ve Kredi Tayınlaması (I. Atıyas-H. Ersel-E. Öztürk, 1993)

9302 Forecasting Contemporaneously Aggregated Variables Using Granger-Causal Variables (F. Özatay, 1993)

9303 Türkiye'de Para Yaratma Gelirleri (J. Yıldırım, 1993)

9304 Türkiye'deki Parasal Büyüklükler İçin İndeks ve Bileşim Teorisinin Bir Uygulaması: Divisia ve Fisher İndeksi (K. Kunter, 1993)

9305 Para Politikalarının Etkili ve Etkisiz Olduğu Bazı Durumlar (O. Aşırım, 1993)

9306 Devlet İç Borçlanma Senetleri Tüketimden Vazgeçmenin Getirisi midir? (Z. Gürgenci, 1993)

9307 Kur Hareketleri, Dış Ticaret Açığı ve Merkez Bankası Politikaları (E. Öztürk, 1993)

 

--- 1992 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9201 Türkiye'de Devlet İç Borçlanma Senetlerinin İkincil Piyasasının Potansiyeli (H. Ersel, 1992)

9201a The Potential of Secondary Market for Government Domestic Debt Instruments in Turkey (H. Ersel, 1992)

9202 The Price Dynamics in Turkey (F. Özatay, 1992)

9203 Pasifikler'de Yen'in Rolü (T. Akder, 1992)

9204 Bağımsız Devletler Topluluğunda Türkçe Konuşan Cumhuriyetler (T. Akder, 1992)

9205 Kafkaslar ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile Gelişen İlişkiler (T. Akder, 1992)

9206 Türkiye'de Son Dönemde Para Politikası Tartışmaları (E.Öztürk, 1992)

9207 Para Politikası Uygulamaları ve Para Miktarı (H.Ersel-E.Öztürk, 1992)

9208 The Role of Public Sector Prices in Price Dynamics in Turkey and the Lucas Critique (F. Özatay, 1992)

9209 Monetary Policy and Inflation Stabilization in Turkey (F. Özatay, 1992)

9210 Capital Account Liberalization: The Case of Turkey (M. Altınkemer-N. Ekinci,1992)

9211 A Note on the Turkish Convertibility of the Turkish Lira (M. Altınkemer, 1992)

9212 Monetary and Fiscal Policy in Turkey between 1984-1991 (E. Abaan, 1992)

9213 1984'ten 1991'e Türkiye Ekonomisi: Gözlem ve Bir Öneri (E. Abaan, 1992)

--- 1991 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9101 The Turkish Banking System: Income Statement (1983-1987) and Balance Sheet (1981-1989) (L. İskenderoğlu-E. Öztürk-T. Temel, 1991)

9102 Financial Market Reforms in Turkey between 1980-1990 (Y. Bayazıtoğlu-H. Ersel-E. Öztürk, 1991)

9103 Policy, Trade and Growth in Turkey: 1970-1990 (E. Uygur, 1991)

9104 Uluslararası Finans Piyasalarındaki Gelişmeler ve Türkiye (T. Akder, 1991)

9105 Interest Rate Risk and Bank Profitability: The Case of Turkey (K. Aydoğan, 1991)

9106 TCMB Şubelerinin Standart Kadro Çalışmasına İlişkin Olarak Yapılan İşyükü Tahmini ve Şubelerin Gruplandırılması (H. Ersel-S. Altınışık, 1991)

9107 The Structural Adjustment: Turkey (1980-1990) (H. Ersel, 1991)

9108 An Ex Post Statistical Assessment of the Central Bank Quarterly Econometric Model of Turkey (H. Erlat, 1991)

--- 1990 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

9001 Bir İletişim Sistemi Olarak Merkez Bankası İdare Merkezi (H. Ersel-Z. Süngü, 1990)

9002 Restructuring The Secondary Market for Government Securities in Turkey: A Proposal (H. Ersel, 1990)

9003 The Credit Delivery System in Turkey (H. Ersel-E. Öztürk, 1990)

9004 Monetary Policy in a Changing Financial Environment: The Recent Turkish Experience in Monetary Programming (H. Ersel, 1990)

9005 Liberalization Attempts and the Financial Structure of Turkish Corporations (H. Ersel-E. Öztürk, 1990)

9006 Monetary Programming in Turkey (H. Ersel-L. İskenderoğlu, 1990)

9007 Reflections on the Turkish Banking Sector (E. Öztürk, 1990)

9008 1990 Yılında Kamu Açıkları ve Finansmanı (T. Akder, 1990)

9009 Price, Output and Investment Decisions of Firms: The Case of Turkish Industry (E. Uygur, 1990)

9010 Financial Liberalization and the Real Sector in Turkey (E. Uygur, 1990)

9011 Tüketici Kredileri (N. İnağ, 1990)

9012 Türkiye'de Döviz Piyasası ve Döviz Kurlarının Belirlenmesi (M. Altınkemer, 1990)

9013 Report on the Turkish Interbank Foreign Exchange-Foreign Currency (Banknote)-Gold Market (M. Altınkemer-N. Danışman-A. Erdilek-N. İnağ, 1990)

9014 The Crawling-Peg System: The Turkish Experience in the 1980's (M. Altınkemer, 1990)

9014A The Crawling-Peg System: 1980'lerdeki Türkiye Deneyimi (M. Altınkemer, 1990)

9015 Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Sorunu (H. Ersel, 1990)

9016 Kıyı Bankacılığı (Ç. Tiryaki, 1990)

9017 DİE'nin İmalat Sanayi Üretim İndekslerine ilişkin Not: Nitelikleri, Kullanımlarında Yanlışlar (E. Uygur-F. Özatay-H. Tükel, 1990)

9018 Merkez Bankası Üç Aylık Makroekonometrik Modeli (F. Özatay, 1990)

9019 Merkez Bankası Üç Aylık Ekonometrik Modelinin Para Bloku (H. Ersel-L. İskenderoğlu, 1990)

9020 Cari İşlemler Dengesi Üzerine Model Çalışması (A. Eken, 1990)

9021 Türkiye'de Kredi Dağıtım Sistemi : Orta ve Uzun Vadeli Krediler (H. Ersel-E. Öztürk, 1990)

9022 An Investigation of Performance and Operational Efficiency in Turkish Banking Industry (K. Aydoğan, 1990)

--- 1989 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

8901 Mevduatın Vade Dilimleri Arasında İkame Esnekliği: Bir Tahmin Denemesi (L. İskenderoğlu, 1989)

8902 Türk Bankacılık Sistemi İçin Toplulaştırılmış Bilanço ve Kar-Zarar Tabloları (L. İskenderoğlu-E. Öztürk-T. Temel, 1989)

8903 Central Bank Quarterly Economic Model of Turkey: A First Draft (E. Uygur, 1989)

8904 Inflation Expectations of the Turkish Manufacturing Firms (E.Uygur, 1989)

8905 Kamu Borçlarının Makroekonomik Etkileri: Türkiye Deneyimi (E. Abaan-F. Koray, 1989)

8906 Tercihli Krediler (T. Akder, 1989)

--- 1988 ---

TEBLİĞLER - DISCUSSION PAPERS

8801 Türkiye'de Para İkamesi (D. Hakioğlu, 1988)

8802 Türkiye'de Mali Piyasalardaki Bazı Yenilikler ve Para Politikası (H. Ersel, 1988)

8803 Türkiye'de Dış Ticaret Fiyatları ve İthalatın Gelir Esnekliği: Bir Tahmin Denemesi (S. Altay, 1988)

8804 Türk Bankacılık Sistemi için Bir Erken Uyarı Modeli (H.Çilli-T.Temel, Şubat 1988)

8805 Sanayi Üretim Endeksi (M.Altınkemer-L.İskenderoğlu-F.Özatay, 1988)

8806 İthalat (N. İnağ, 1988)

8807 Uluslararası Para Sisteminin Sorunları ve İyileştirme Çalışmaları (L. İskenderoğlu, 1988)

8808 Türkiye'de Dış Borçların Analizi (Ö. Altay, 1988)

8809 Yeni Para Tanımı: Türkiye Deneyimi(T. Temel, 1988)

8810 Debt Servicing Capacity of Developing Countries and the Case of Turkey (A. Karayalçın-T. Temel, 1988)

8811 Uluslararası Japon Tahvil Piyasaları (N. Danışman, 1988)

8812 Türk Bankacılık Sisteminin Kar-Zarar ve Bilanço Kalemlerinin 1981-1986 Dönemi İtibariyle Toplulaştırılması Sorunu Üzerine (T. Temel, 1988)

8813 Bankacılık Kesiminin Paçal Faiz Maliyetlerinin Değerlendirilmesi (L. İskenderoğlu, 1988)

8814 Türk Bankacılık Sistemi İçin Bir Erken Uyarı Modeli(H.Çilli-T.Temel, Ağustos 1988)

8815 Çok Taraflı İslam Kliring Birliği Önerisi ve İlkeleri(A. Koyun, 1988)


TOPLULAŞTIRILMIŞ TEBLİĞLER - COLLECTED DISCUSSION PAPERS

  1. Research Department Selected Discussion Papers (The Central Bank of The Republic of Turkey, on the occasion of Central Bank Governors' Club Meeting - Ankara, October 1997)
  2. Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliğleri (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak-Nisan 1996)
  3. Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliğleri (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs-Aralık 1996)
  4. Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliğleri (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1995)
  5. Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliğleri (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1994)