Bankacılık - Talimatlar
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkındaki Talimatlar
 1. 5 Temmuz 2000 - Ağırlıklı Ortalama Kredi ve Mevduat Faiz Oranlarının Yeni Formatta ve EVAS ile Gönderilmesi Hakkında
 2. 8 Ağustos 2000 - 5 Temmuz 2000 Tarihli Talimatımız Uygulaması Hakkında
 3. 8 Kasım 2000 - 5 Temmuz 2000 Tarihli Talimatımızla İlgili, Kredi Kartı Tutarı Satırına Krediye Dönüşen Tutarın Yazılması Hakkında
 4. 23 Mayıs 2001 - 5 Temmuz 2000 Tarihli Talimatımızla ilgili Formların Gönderilmesi Hakkında
 5. 8 Temmuz 2002 - Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları İle Mevduatın Vade ve Türleri Hakkında
 6. 13 Haziran 2005 - Azami Mevduat Faiz Oranlarının Bildirimi ve İlan Edilen Faiz Oranlarının Üzerinde Faiz Verilmemesi Hakkında
 7. 26 Ağustos 2005 - 8 Kasım 2000 Tarihli Talimatımızla İlgili, Ağırlıklı Ortalama Kredi Faiz Oranları Bildiriminde Kredi Kartı Tutarlarının Bildirim Formatı Hakkında
 8. 22 Şubat 2006 - Kredi Kartı Faiz Oranları Bildirim Formu Hakkında
 9. 3 Nisan 2006 - Kredi Kartları Azami Faiz Oranları Bildirimi Hakkında
 10. 3 Ekim 2006 - Kredi Kartı Faiz Oranları Bildirimi İle İlgili 22 Şubat 2006 Tarihli Talimatımız Hakkında (Sadece Akdi Faiz Uygulanan Tutarın Yazılması)
 11. 7 Ocak 2011 - 2006/1 ve 2007/1 Sayılı Bankamız Tebliğleri Uygulaması Hakkında
 12. 20 Ocak 2011 - 7 Ocak 2011 Tarihli Talimatımız Uygulaması Hakkında
 13. 27 Ocak 2011 - 5 Temmuz 2000 Tarihli Talimatımız Hakkında (Gönderilme Süreleri)
 14. 26 Ekim 2011 - Kıymetli Maden Depo Hesaplarının Bildirimi Hakkında-Bankalar
 15. 26 Ekim 2011-Kıymetli Maden Depo Hesaplarının Bildirimi Hakkında-Katılım Bankaları
 16. 26 Aralık 2011 - MT Formları Hakkında
 17. 26 Mart 2012 - Günlük Mevduat Bildirimleri Hakkında - Gerçek Tüzel Kişi Ayrımı . Bankalar
 18. 26 Mart 2012 - Günlük Mevduat Bildirimleri ve Gerçek Tüzel Kişi Ayrımı Hakkında . Katılım Bankaları
 19. 31 Mayıs 2012- KT Formları Hakkında
 20. 13 Ocak 2014- Revize Edilen Yeni KT Formları (Taksitli Ticari Krediler Eklenmiş KT ve KOBİ Bilgilerine Ait Yeni KT) ile Fiilen Uygulanan Faiz Oranları Formu Hakkında
 21. 13 Ocak 2014- Kredi Formları ve Fiilen Uygulanan Faiz Oranları Formu Hakkında -Finansman Şirketleri
 22. 24 Ocak 2014- Fiilen Uygulanan Faiz Oranları Formu Hakkında - Bankalar
 23. 24 Ocak 2014- Fiilen Uygulanan Faiz Oranları Formu Hakkında - Finansman Şirketleri
 24. 20 Mart 2014 - MT ve MF (Mevduata Fiilen Uygulanan Faiz Oranları) Formları Hakkında


Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Depo Edilmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge ve Talimatlar
 1. 23.06.1998- Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Depo Edilmesi Hak.
 2. 30.05.2001 - Repo ve Ters Repo İşlemlerinin EVAS-II Aracılığıyla Bildirilmesi Hak.
 3. Repo Genelgesi (Güncel)
 4. 23 Ağustos 2012- Repo Genelgesi Hakkında
Zorunlu Karşılık Uygulama Talimatı

i) 14.11.2002- I-M sayılı Bankamız Genelgesi’nin "Döviz Pozisyon Yönetimine İlişkin Oranlar" başlıklı 7/A Maddesinde Düzenlenen Döviz Pozisyon Oranı Hak.
ii) 18.08.2000- I-M sayılı Bankamız Genelgesi'nin "Döviz Pozisyon Yönetimine İlişkin Oranlar" başlıklı 7/A Maddesinde Düzenlenen Döviz Pozisyon Oranı Hak.
iii) 23.10.2000- Haftalık ve Aylık Likidite ve Döviz Pozisyon Oranları Raporlamalarında, Şubeler Cari Hesabının Net Bakiyesinin Gösterilmesi Hak.
iv) 06.07.2001- "Hazine'nin İç Borç Değişimi Dolayısıyla İhraç Ettiği Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri'nden Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının Döviz Varlıklarının %15'ine kadar olanların" Döviz Varlıklarına Dahil Edilmesi Hak.
Çeke İlişkin Talimatlar

Bankalararası Takas Odaları İşlemlerine ilişkin Talimatlar


Raporlamaya İlişkin Talimatlar