Zorunlu Karşılık Oranları
Zorunlu Karşılık Oranları (%)
Türk Lirası
 Yükümlülükler Oranlar
 Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar ile 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları ve 3 aya kadar (1 ay ve 3 ay dâhil) vadeli mevduatlar/katılma hesapları 11,5
 6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dâhil) 8,5
 1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları 6,5
 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile birikimli mevduatlar/katılma  hesapları 5
 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükümlülükler 11,5
 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükümlülükler 8
 3 yıldan uzun vadeli Türk lirası diğer yükümlülükler 5
Yabancı Para
 Yükümlülükler Oranlar
 Vadesiz ve ihbarlı döviz tevdiat, yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları (*) 13
 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz tevdiat, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları ve birikimli döviz tevdiat ile yabancı para katılma hesapları 9
 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dâhil) yabancı para diğer yükümlülükler (*) 13
 3 yıla kadar vadeli (3 yıl dâhil) yabancı para diğer yükümlülükler (*) 11
 3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülükler 6

Zorunlu karşılıklar esasen, Türk lirası yükümlülükler için Türk lirası olarak, yabancı para yükümlülükler için ise ABD doları ve/veya euro olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaplarda tesis edilmektedir. Ancak, Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların belli bir oranına kadar olan kısmı ABD doları ve/veya euro döviz cinsinden veya altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilir. Yabancı para yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken kısmının tamamına kadarı standart altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilir.

 

Altın depo hesapları zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere 14 Ekim 2011 tarihinden itibaren dâhil edilmiştir.


(*) Yabancı para zorunlu karşılık oranları, vadesiz ve ihbarlı DTH, yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar (1, 3 ve 6 ay dâhil) ve 1 yıla kadar vadeli DTH, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları, 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) diğer yükümlülükler, 3 yıla kadar vadeli (3 yıl dâhil) diğer yükümlülükler için 0,5 puan artırılmıştır.


Söz konusu düzenlemeler 24 Mayıs 2013 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 7 Haziran 2013 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacaktır.Zorunlu Karşılık Oranlarında Yapılan Değişiklikler


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 24/07/2014, (2014-56)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 24/12/2013, (2013-85)


Finansman Şirketlerinin Zorunlu Karşılık Kapsamına Alınmasına İlişkin Basın Duyurusu - 04/10/2013, (2013-71)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 16/05/2013, (2013-32)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 16/04/2013, (2013-26)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 26/03/2013, (2013-17)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 19/02/2013, (2013-10)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 22/01/2013, (2013-02)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 18/12/2012, (2012-87)


Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Artırılmasına İlişkin Basın Duyurusu - 20/11/2012, (2012-80)


Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Artırılmasına İlişkin Basın Duyurusu - 18/10/2012, (2012-75)


Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Artırılmasına İlişkin Basın Duyurusu - 18/09/2012, (2012-67)


Yabancı Para Zorunlu Karşılıkların Tesisine İlişkin Basın Duyurusu - 11/09/2012, (2012-62)


Zorunlu Karşılıkların Döviz ve Altın Cinsinden Tutulabilmesine İlişkin Basın Duyurusu - 16/08/2012, (2012-59)


Türk Lirası Zorunlu Karşılıkların Tesis Şekline İlişkin Basın Duyurusu - 03/08/2012, (2012-57)


Zorunlu Karşılıkların Döviz ve Altın Cinsinden Tutulabilmesine İlişkin Basın Duyurusu - 19/07/2012, (2012-54)


Zorunlu Karşılıkların Döviz ve Cinsinden Tutulabilmesine İlişkin Basın Duyurusu - 21/06/2012, (2012-44)


Zorunlu Karşılıkların Döviz Cinsinden Tutulabilmesine İlişkin Basın Duyurusu - 29/05/2012, (2012-37)


Zorunlu Karşılıkların Altın Cinsinden Tutulabilmesine İlişkin Basın Duyurusu - 27/03/2012, (2012-25)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 27/10/2011, (2011-70)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 06/10/2011, (2011-65)


Döviz Rezervlerine ve İlave Zorunlu Karşılık İmkanına İlişkin Basın Duyurusu - 05/10/2011, (2011-64)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 05/10/2011, (2011-62)


Zorunlu Karşılık ve Reeskont Kredisi Uygulamaları ile Döviz Satım İhaleleri Hakkında Basın Duyurusu - 12/09/2011, (2011-55)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 05/08/2011, (2011-48)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 05/08/2011, (2011-47)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 25/07/2011, (2011-40)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 21/04/2011, (2011-21)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 23/03/2011, (2011-12)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 24/01/2011, (2011-03)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 17/12/2010, (2010-68)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 12/11/2010, (2010-63)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 23/09/2010, (2010-51)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 29/07/2010, (2010-41)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 26/04/2010, (2010-20)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 16/10/2009, 2009-51)


Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu - 05/12/2008, (2008-63)


Yeni Türk Lirası Zorunlu Karşılıklara Uygulanacak Faiz Oranına İlişkin Basın Duyurusu - 04/01/2006, (2006-04)