TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
PARA POLİTİKASI KURULU

TOPLANTI TARİHLERİ, KARARLARI ve ÖZETLERİ

24 Ocak 2012

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

21 Şubat 2012

Toplantı Kararı 

Toplantı Özeti

27 Mart 2012

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

18 Nisan 2012

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

29 Mayıs 2012

Toplantı Kararı 

Toplantı Özeti

21 Haziran 2012

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

19 Temmuz 2012

Toplantı Kararı 

Toplantı Özeti

16 Ağustos 2012

Toplantı Kararı 

Toplantı Özeti

18 Eylül 2012

Toplantı Kararı 

Toplantı Özeti

18 Ekim 2012

Toplantı Kararı 

Toplantı Özeti

20 Kasım 2012

Toplantı Kararı 

Toplantı Özeti

18 Aralık 2012

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti