"

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
PARA POLİTİKASI KURULU
TOPLANTI TARİHLERİ, KARARLARI ve ÖZETLERİ

22 Ocak 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

19 Şubat 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

26 Mart 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

16 Nisan 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

16 Mayıs 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

18 Haziran 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

23 Temmuz 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

20 Ağustos 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

17 Eylül 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

23 Ekim 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

19 Kasım 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti

17 Aralık 2013

Toplantı Kararı

Toplantı Özeti