IBAN

Paylaş
Yazdır

IBAN, bankalardaki mevcut hesapların yerine kullanılacak olan ve belirli bir standarda göre oluşturulan uluslararası banka hesap numarasıdır. Bu standarda göre, ülke genelinde standart uzunlukta ve yapıda bir banka müşteri hesap numarası oluşturulması gerekmektedir. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra birçok ülkede IBAN kullanılmaktadır. Konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği 10.10.2008 tarih, 27020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bankamızca yayımlanan Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ ile amaçlanan, yurt içi veya yurt dışı para transferlerinin daha hızlı ve hatasız gerçekleşmesini sağlamak ve ortaya çıkabilecek hatalardan ve gecikmelerden kaynaklanan maliyetleri azaltmaktır. IBAN uygulamasına geçilmeden önce, ülke içinde ve dışında belli bir standarda göre oluşturulmamış birbirinden farklı yapılarda banka hesap numaralarının kullanımı sonucu çoğu kez hesap numaraları eksik veya yanlış yazılmakta, bu tür hataların düzeltilmesi aşamasında ise zaman kaybı ve ek masraflar oluşmaktaydı. IBAN kullanımı ile bu tür yanlış yazım ve kullanım hatalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, IBAN Tebliği ile Avrupa Birliği mevzuatına da bu açıdan uyum sağlanmıştır.