Bilgi Broşürü

Paylaş
Yazdır

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) Nedir?

IBAN, bankalardaki mevcut hesapların yerine kullanılacak olan ve belirli bir standarda göre oluşturulan uluslararası banka hesap numarasıdır. Bu standarda göre, ülke genelinde standart uzunlukta ve yapıda bir banka müşteri hesap numarası oluşturulması gerekmektedir. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin yanısıra bir çok ülkede IBAN kullanılmaktadır. Konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği 10.10.2008 tarih, 27020 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

IBAN'ın Amacı:

IBAN'ın amacı, bankalardaki her bir müşteri hesap numarasını uluslararası ölçekte tanımlamak suretiyle, para transferlerinin hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.

Nasıl Kullanılacak?

Nasıl Kullanılacak?

1. Her banka, müşterisinin para transferine konu hesabı için IBAN'ı üretmiş durumdadır ve müşterisine bildirir.

2. Parayı alacak olan kişi (ALICI) kendi hesabına ait IBAN'ı parayı gönderecek olan kişiye (GÖNDERİCİ) bildirir.

3. Gönderici, alıcının IBAN'ını kendi bankasına bildirir ve para transfer emrini verir.

4. Göndericinin bankası bu IBAN'ı doğrular ve alıcının IBAN'ına para transferini gerçekleştirir.

Türkiye'de IBAN'ın Yapısı:

Türkiye'de IBAN 26 karakterden oluşmaktadır. İlk iki hane ülke kodunu belirtmektedir ve Türkiye için TR'dir. Sonraki 2 hane kontrol basamaklarını oluşturmakta ve IBAN'ın doğrulanmasında kullanılmaktadır. Sonraki 5 hane banka kodunu ifade etmektedir. Rezerv alan tek basamaklı olup, değiştirilene kadar sıfır olarak kabul edilmiştir. Son 16 hane ise banka hesap numarasını belirtmektedir.

TR XX YYYYY 0 ZZZZZZZZZZZZZZZZ
ÜLKE KODU KONTROL BASAMAKLARI BANKA REZERV ALAN 16 BASAMAKTAN OLUŞAN HESAP NUMARASI

 

Bazı Avrupa Ülkelerindeki IBAN Yapısı:

Ülke Uzunluk IBAN Yapısı
Almanya 22 DE89 3704 0044 0532 0130 00
Fransa 27 FR14 20041 01005 0500013M026 06
Belçika 16 BE68 5390 0754 7034
İngiltere 22 GB29 NWBK 6016 1331 9268 19
Avusturya 20 AT61 1904 3002 3457 3201
Hollanda 18 NL91 ABNA 0417 1643 00
Bulgaristan 22 BG80 BNBG 9661 1020 3456 78
Romanya 24 RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000

Bankalar Ne Yapacak?

Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, müşterilerinin müşterilerinin para transferine konu her bir hesabı için ayrı IBAN üretecek ve hesap sahiplerine bildirecektir. Ayrıca IBAN kullanımını sağlayacak teknik altyapıyı hazırlayacaklardır.

Banka Müşterileri Ne Yapacak?

Para transferine konu hesabı olan her müşteri IBAN'ını almak için hesabının bulunduğu bankaya başvuracaktır.

IBAN'ını alan müşteri kendisine yapılacak para transferlerinde kullanılmak üzere hesap numarası olarak IBAN'ını göndericiye bildirecektir.

Para transferi yapacak olan müşteriler, transferi gerçekleştirmeden önce alıcının IBAN'ını bankalarına bildireceklerdir. Alıcının IBAN'ının bilinmediği durumlarda ise bankalarına işlem bazında beyan vermek suretiyle transferi gerçekleştirebileceklerdir.

Ne Zaman Kullanıma Geçecek?

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ ile IBAN kullanımında kademeli bir geçiş süreci planlanmıştır. Buna göre;

 • 10.10.2008 tarihinden itibaren;
  • Bankalar müşterileri için IBAN üretmek ve hesap sahiplerine bildirmek zorundadırlar.
 • 01.01.2009 tarihinden itibaren,
  • Bankaların mevcut uygulamalarında müşterileri için düzenledikleri ve üzerinde hesap numarası bulunan tüm belgelerde IBAN'ı göstermeleri gerekmektedir.
  • Müşterilerin Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerdeki herhangi bir hesaba yapacakları para transferlerinde alıcıya ait IBAN'ı bankalarına bildirmeleri gerekmektedir, bankaların ise söz konusu IBAN'ı doğrulaması ve kullanması zorunludur.
 • 01.01.2010 tarihinden itibaren,
  • Bankaların yurt içi ve yurt dışından gelen ve alıcı hesap numarası IBAN olarak belirtilen para transferlerinde IBAN'ı doğrulaması, giden transferlerde ise göndericiye ve alıcıya ait IBAN'ı kullanmaları gerekmektedir.
  • Müşteriler yurt içinde yapacakları para transferlerinde alıcıya ait IBAN'ı bildirecek, bankalar ise söz konusu IBAN'ı doğrulayacak ve kullanacaklardır.

Dış Bağlantılar

Türkiye Bankalar Birliği IBAN Çalışma Grubu

Avrupa Bankacılık Standartları Komitesi (European Committee for Banking Standards)

Avrupa Ödemeler Konseyi (The European Payments Council)

IBAN Doğrulama Aracı