Ek-2: Türkiye'de Uluslararası Banka Hesap Numarası Hesaplanması

Paylaş
Yazdır

IBAN KONTROL BASAMAKLARININ HESAPLANMASI

Ön Adım

Ülke kodu (ISO 3166 No.lu standart) ve "00" ile başlayan ve IBAN'a çevrilmek istenen banka hesap numarası ile devam eden yapay bir numara oluşturulur. Bu numarada sayısal/alfabetik olmayan karakter ve boşluk olmamalıdır.

Örneğin: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (00001) Ankara Şubesi'ndeki hesap numarası "0100000350930001" bu işlemden sonra TR000000100100000350930001 olacaktır.

Adım 1

İlk dört karakter numaranın sonuna atılır.

Sonuç = 0000100100000350930001TR00

Adım 2

Numara içerisindeki harfler aşağıda gösterilen "Dönüştürme Tablosuna" uygun olarak sayısal karakterlere çevirilir.

Sonuç = 0000100100000350930001292700

Adım 3

MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) yöntemi uygulanır.

Bulunan sayının 97'ye bölümünden kalanı (MOD 97-10) 98'den çıkarılır. Eğer sonuç tek basamaklı ise başına bir sıfır eklenir.

98 - 51 = 47

IBAN = TR470000100100000350930001 şeklinde olacaktır.

DÖNÜŞTÜRME TABLOSU

A = 10 G = 16 M = 22 S = 28 Y = 34
B = 11 H = 17 N = 23 T = 29 Z = 35
C = 12 I = 18 O = 24 U = 30  
D = 13 J = 19 P = 25 V = 31  
E = 14 K = 20 Q = 26 W = 32  
F = 15 L = 21 R = 27 X = 33