Beklenti Anketi

Paylaş
Yazdır

Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesi amaçlanmaktadır.

Merkez Bankası Beklenti Anketine ilişkin video için tıklayınız.

Aylık Gelişmeler - Ocak 2019

Veri (Tablolar) - Ocak 2019

Metaveri

Uygulama Değişiklikleri

Anket Soru Formu