Finansal Hesaplar Raporu 2021 - III. Çeyrek

Paylaş
Yazdır

 

ÖZET

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranla 2.7 puan iyileşme kaydedilmiştir. Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 25.4 trilyon TL, yükümlülükleri ise 28.1 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, hanehalkı borçlarının GSYH’ye oranı %16’dan %15 seviyesine, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYH’ye oranı ise %69’dan %65 seviyesine gerilemiştir. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır.

Kapak, Özet ve İçindekiler

I. Genel Değerlendirme

II. Kimden-Kime (Mevduat ve Krediler)

III. Hanehalkı

IV. Finansal Olmayan Kuruluşlar

V. Borçluluk Oranları ve Ülke Karşılaştırmaları