Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

Paylaş
Yazdır

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurtiçinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Ocak 2019

  • Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 414 milyon ABD doları azalarak 210,1 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,5 milyar ABD doları azalarak 13,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 763 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 675 milyon ABD doları artışla 29,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 245 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişim göstermeyerek 4,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 12 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise önemli bir değişim göstermeyerek 6,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar ABD doları azalışla 8,0 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 47 milyon ABD doları artışla 3,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,0 milyar ABD doları azalarak 145,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları azalarak 13,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun  %59,6'sının ABD doları, %34,7’sinin Euro, %4,3’ünün Türk lirası ve %1,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 13,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %41,3’ünün ABD doları, %34,1’inin Euro ve %24,2’sinin Türk lirası ve %0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 210,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %48,8’ini finansal kuruluşların, %51,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 13,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %71,6’sını finansal kuruluşların, %28,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 63,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Veri (Tablolar) - Ocak 2019

Metaveri

Revizyon Politikası