Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

Paylaş
Yazdır

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurtiçinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Mayıs 2019

  • Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,0 milyar ABD doları azalarak 204,5 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,4 milyar ABD doları azalarak 12,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4,4 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları artışla 30,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 202 milyon ABD doları artarak 4,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 854 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 966 milyon ABD doları artarak 7,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar ABD doları azalışla 7,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 491 milyon ABD doları azalışla 2,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 8,0 milyar ABD doları azalarak 137,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,6 milyar ABD doları  azalarak 11,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 204,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 60,9'unun ABD doları, % 33,9’unun Euro, % 3,8’inin Türk lirası ve % 1,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %48,4’ünün ABD doları, %33,4’ünün Euro, %18,0’ının Türk lirası ve % 0,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 204,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 48,1’ini finansal kuruluşların, % 51,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 12,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 72,5’ini finansal kuruluşların, % 27,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 58,6 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.
     

Veri (Tablolar) - Mayıs 2019

Metaveri

Revizyon Politikası