Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Aylık periyotlarla yayınlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, temel olarak şu kaynaklardan derlenir:

 • Bankaların aylık döviz vaziyeti stokları
 • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi veri tabanı
 • Ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat verileri 
 • Merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynakları

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri - Ağustos 2018

 • Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre % 3,6 oranında azalışla 114,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 7,4 oranında azalarak 62,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 0,4 oranında azalarak 50,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
 • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre % 14,7 oranında azalarak 15,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı  % 3,1 oranında azalarak 19 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 6,4 oranında artışla 18 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 21,9 oranında azalarak 10,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre % 0,6 oranında artışla 40,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre % 1,8 oranında artarak 22,5 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 5,8 oranında azalarak 90,3 milyar ABD doları olmuştur.
 • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 11,1 oranında azalarak 46,2 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 0,8 oranında artarak 65,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonunda 111 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 31,5 oranında artışla 2018 Ağustos sonu itibarıyla 146 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 2,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • 2018 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 52,6’i ABD doları, % 33,2’si Euro, % 11,5’i TL ve % 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
 •  2018 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 18,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 18,1, Merkez Bankası’nın % 0,9,  özel sektörün ise % 81 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Veri (Tablolar) - Ağustos 2018

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar