Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri; finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketleri, aracı kurumlar ve para piyasası fonları dışındaki yatırım fonlarından oluşan finansal aracılar; buna ek olarak Sigorta Şirketlerinin sektörel bilançolarından oluşmaktadır.  

İstatistik kapsamında incelenen kurumların finansal ve finansal olmayan varlık ve yükümlülüklerini sektörel olarak inceleyen bu bilançolar, 3 aylık periyotlarla yayınlanır.

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri ile uluslararası standartlarda karşılaştırılabilir, güvenilir ve kaliteli verilerin sunulması amaçlanmaktadır.

Veri (Tablolar) - 2017 III. Çeyrek

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar

Arşiv (Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketleri İstatistikleri)