Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Paylaş
Yazdır

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri -Aralık 2017

  • 2017 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre % 5,8 oranında artışla 228 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 17,1 oranında artışla 681,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda –366,2 milyar ABD doları iken 2017 Aralık sonunda –453,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre % 1,3 oranında artışla 107,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 12,6 oranında artışla 77 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre % 17,3 oranında artışla 34,9 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre % 26,2 oranında artışla 180,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  • Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre % 23,9 oranında artarak 177,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre % 46,4 oranında artışla 52 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 15,8 oranında artışla 31 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 14,9 artışla 44,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre % 9,4 oranında artarak 323,7 milyar ABD doları olmuştur. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre % 19,2 oranında azalışla 0,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre % 7,2 oranında artışla 36,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 7,9 oranında artarak 13,1 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 5,6 oranında artışla 92,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 10,4 oranında artışla 109,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • “Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri bankaların “Yabancı Para” ile “Türk lirası” mevduat yükümlülükleri kalemlerinde 2011 yılından itibaren güncelleme yapılmıştır.

Veri (Tablolar) - Aralık 2017

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar