Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Paylaş
Yazdır

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri - Mayıs 2019

  • 2019 Mayıs  sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre % 4,4 oranında artışla 239,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 5,8 oranında azalışla 562,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -367,9 milyar ABD doları iken 2019 Mayıs  sonunda -323,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre % 2,8 oranında artışla 95,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 6,7 oranında artışla 94,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 10,6 oranında artışla 49,4 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre % 17,8 oranında azalışla 117,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre % 4,1 oranında azalışla 134,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre % 11,2 oranında azalışla 26,4 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 30,7 oranında azalışla 12,8 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 5,3 artışla 50,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre % 1,1 oranında azalarak 309,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre % 1,3 oranında artarak 32,5 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 5,3 oranında azalarak 13,3 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 6,6 oranında azalarak 76,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 3,3 oranında azalarak 102,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Veri (Tablolar) - Mayıs 2019

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar