Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Paylaş
Yazdır

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri -Nisan 2018

  • 2018 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre % 0,5 oranında artışla 234 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 3,8 oranında azalışla 665,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda –458,7 milyar ABD doları iken 2018 Nisan sonunda –431,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre % 3,9 oranında artışla 112 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 5,7 oranında azalışla 72,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre % 15 oranında azalışla 29,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre % 16 oranında azalışla 159 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  • Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre % 3,8 oranında azalarak 170,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre % 14,4 oranında azalışla 44,5  milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 3,8 oranında azalışla 29,8 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 2,8 artışla 45,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre % 3,3 oranında artarak 335,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre % 6,6 oranında artışla 38,9 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 12,4 oranında artarak 14,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 0,1 oranında artışla 94,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 3,9 oranında artışla 112,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Veri (Tablolar) - Nisan 2018

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar