Türk Lirası Zorunlu Karşılıkların Tesis Şekline İlişkin Basın Duyurusu – 03/08/2012, (2012-57)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2012-57

3 Ağustos 2012

TÜRK LİRASI ZORUNLU KARŞILIKLARIN TESİS ŞEKLİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Zorunlu karşılıklara ilişkin operasyonel süreçler dikkate alınarak 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de; Türk lirası zorunlu karşılıklar için tesis edilen dövizlerin Türk lirası karşılıklarının, yabancı para zorunlu karşılıklarda olduğu gibi yükümlülük tarihinde Resmî Gazete’de ilan edilen kurlar kullanılarak hesaplanması, Bank amız nezdinde ABD doları olarak tesis edilen Türk lirası zorunlu karşılıkların tesis edilen toplam dövizlerin yüzde 50’sinden az olmaması ve dönemler arasında taşınabilme limitinin yüzde 5 olarak belirlenmesini içeren bazı teknik değişiklikler yapılmıştır.

Bahse konu değişiklikler 17 Ağustos 2012 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve tesis dönemi 31 Ağustos 2012 tarihinde başlayacaktır. Söz konusu değişikliklerin bankalar üzerinde kayda değer bir etki yapması beklenmemektedir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Türk Lirası Zorunlu Karşılıkların Tesis Şekline İlişkin Basın Duyurusu – 03/08/2012, (2012-57)