Para Politikası

Paylaş
Yazdır

Para politikası; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade etmektedir. Uygulanmasından sorumlu kuruluşlar merkez bankalarıdır. Ülkemizde Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu TCMB Kanunu ile hükme bağlanmıştır.

Enflasyon hedefleri

Para politikalarının yönetimi konusunda, enflasyon hedeflerine ulaşmak çok önemli bir unsurdur. Bu amacı gerçekleştirmek için Merkez Bankası, politika faizleri ve diğer para politikası araçlarını kullanarak toplam talep ve enflasyon beklentilerini yönetir. Enflasyon hedeflemesi rejiminde Merkez Bankasının yayımladığı enflasyon tahminleri de enflasyon beklentilerini yönlendirmek açısından önemli bir araçtır. Merkez Bankasının enflasyon tahminleri, yılda 4 defa yayımlanan Enflasyon Raporu ile açıklanmaktadır.

Politika faizleri 

Türkiye'de politika faizlerine dair kararlar; tarihi önceden belli olan toplantılarda, Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. 
PPK'nın aldığı kararlar, toplantının yapıldığı gün saat 14.00'te;  PPK'nın yaptığı değerlendirmeleri içeren toplantı özeti ise 5 iş günü içerisinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

 

İlgili Bağlantılar 

Enflasyon Raporu
Para Politikası Metinleri
Parasal Aktarım Mekanizması Kitapçığı