Ödeme Hizmetleri

Paylaş
Yazdır

Ülkemizde ödeme hizmetleri alanına ilişkin düzenleme ve denetim faaliyetleri 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanarak oluşturulan aşağıdaki ikincil düzenlemeler ile düzenlenmektedir.

 

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Faaliyet İzni Başvurularının Aşamaları

İzinsiz Ödeme Hizmeti Sunan Kişi ve Kuruluşlar ile ilgili TCMB’ye İhbarda Bulunulması Hakkında Başvuru Rehberi

Ödemeler Alanında Sunulan İş Modellerinin Ödeme Hizmeti Türleri ile İlişkilendirilmesine İlişkin Rehber

Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri (ÖHVPS) Genel Tanıtım

Ödeme Hizmetlerinde Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Rehber

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarınca Bankamıza 2024 Yılında Yapılacak Raporlamalara ilişkin Takvim