Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)

Paylaş
Yazdır

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (https://www.mkk.com.tr/), sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine* ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek ve merkezi saklamasını yapmak üzere faaliyet gösteren merkezi kayıt ve saklama kuruluşudur.

Halihazırda payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay senetleri, borsa yatırım fonları, yatırım fonları, devlet iç borçlanma senetleri, özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymet ve kira sertifikaları MKK tarafından kayden izlenmektedir.

Söz konusu sermaye piyasası araçlarından Borsa İstanbul nezdinde işlem görenlere ilişkin alım satım işlemlerinin takas ve mutabakatı MKK ile Takasbank arasındaki bütünleşik sistem aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

MKK, katılımcıları arasındaki menkul kıymet transfer işlemlerine ilişkin takas ve mutabakat faaliyetleri için sunduğu altyapı sebebiyle menkul kıymet mutabakat sistemi olarak kabul edilmektedir.

MKK'ya, Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi işleticisi olarak faaliyet izni verilmiş ve söz konusu Karar, 19 Haziran 2015 tarih ve 29391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

*Kaydileştirme; sermaye piyasası araçlarının, fiziki olarak basılmadan, aynı nitelik ve hakları taşıyacak şekilde elektronik ortamda kayıtlı bir şekilde izlenmesidir.