Piyasa İşlemleri

Paylaş
Yazdır

Türkiye’de Merkez Bankasının uyguladığı para politikası, piyasalar üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Para arzı ile ekonominin likiditesini düzenlemek amacıyla açık piyasa işlemleri uygulayan Banka, ayrıca bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin etkin dağılımını da gerçekleştirir. 

Merkez Bankasının önemli özelliklerinden bir tanesi de, nihai kredi mercii (makamı) olmasıdır. Bu bağlamda Banka, ödeme sisteminde aksama yaratan geçici likidite sıkışıklıklarını ve finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışmasını engelleyen teknik kaynaklı ödeme sorunlarını gidermek için kredi imkânı sağlamaktadır. 

Bu bölümde, Merkez Bankasının para piyasaları içindeki rolü ve bu çerçevede yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.