Sektör Bilançolarına İlişkin Basın Duyurusu (2020-57)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2020-57

16 Eylül 2020

Sektör Bilançolarına İlişkin Basın Duyurusu

Sektör Bilançoları, Türkiye İstatistik Kurumu ile yürütülen ortak bir çalışma ile idari kayıtları kapsayacak şekilde genişletildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1990 yılından itibaren bankalarla kredi ilişkisi olan firmalardan seçilen bir örneklemle derlenen “Sektör Bilançoları”nı yayımlamaktaydı. Bu yıl Sektör Bilançoları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yürütülen ortak bir çalışma ile idari kayıtları kapsayacak şekilde genişletilerek yayımlandı.

TCMB-TÜİK Sektör Bilançoları, imalat ve imalat dışı olmak üzere 17 ana sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal tablolarını temel almaktadır. Yayın, 2009-2019 yılları arasında 11 yıllık bir dönemi ve 1 milyonun üzerinde firmayı kapsamaktadır.

Yayında,

  • Alt sektörler ve ölçek bazında toplulaştırılmış finansal tablolar,
  • Firmaların sayısı, hukuki durumları, çalışan sayısı gibi kimlik bilgileri,
  • Aktif, pasif, öz kaynak ve kârlılık yapısını içeren yapısal göstergeler, kredi kullanımı ve oranlar

yer almaktadır.

TCMB-TÜİK Sektör Bilançolarına buradan erişilebilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İletişim

Ayrıntılı bilgi için basin@tcmb.gov.tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

 

Sektör Bilançolarına İlişkin Basın Duyurusu (2020-57)