Makroihtiyati Çerçeve ve Likidite Adımlarına İlişkin Basın Duyurusu (2024-29)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2024-29

23 Mayıs 2024

Makroihtiyati Çerçeve ve Likidite Adımlarına İlişkin Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla aşağıdaki adımların atılmasına karar vermiştir. 

  • Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları aşağıdaki şekilde artırılmış olup zorunlu karşılıklar 24 Mayıs 2024 tarihinde tesis edilecektir.

 

Önceki Oran

Yeni Oran

Kısa vadeli TL mevduat1 %8 %12
Uzun vadeli TL mevduat2 %0 %8
Kısa vadeli KKM3 %25 %33
Uzun vadeli KKM4 %10 %22
  • Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
    • KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korunmuş, yenileme dahil toplam hedef* yüzde 75’e düşürülmüştür. 
    • Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarılmıştır.
    • Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının %40’ına düşürülmüştür.
  • Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilmiş, sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verilmiştir.

Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlanacak olup, diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları bankalara iletilecektir.
 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

(1) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli Türk lirası mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
(2) 6 aya kadar, 1 yıla kadar, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
(3) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar
(4) 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar
* Yenileme ve TL’ye Geçiş Oranı


İletişim 

Ayrıntılı bilgi için basin@tcmb.gov.tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.
 


 

Makroihtiyati Çerçeve ve Likidite Adımlarına İlişkin Basın Duyurusu (2024-29)