Prof. Dr. Nurullah Genç

Paylaş
Yazdır

Prof.Dr. Nurullah Genç
Banka Meclisi Üyesi

9 Eylül 1960 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Horasan’da, liseyi ve üniversiteyi Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 yılında aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak girdi. Akademik hayatına Para ve Banka dersi vererek başladı. Yönetim ve Organizasyon alanında çalışan Genç, 1990’da doktor, 1995’te doçent, 2001 yılında profesör oldu. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesine geçti ve orada 7 yıl çalıştı.

1994-2013 yılları arasında kamu ve özel sektör kuruluşlarına işletme yönetimi alanında danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Çok sayıda işletmenin reorganizasyonunu gerçekleştirdi ve stratejik planını yaptı. Aile işletmelerine ortaklık bilinci ve yapısı hususunda hizmet verdi, aile anayasaları hazırladı. Kişisel gelişim seminer ve konferansları gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesinin stratejik planlama çalışmalarında bulundu. Bologna Eşgüdüm Komisyonunda yer aldı.

2010 yılında emekli oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışmaya başladı. Bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinde bulundu. İstanbul Ticaret Üniversitesinin 2012-2017 Stratejik Planı’nı hazırlama kuruluna başkanlık etti.

Liderlik Analizi, Yönetim Sanatı, Stratejik Yönetim, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Davranış başta olmak üzere lisans ve lisansüstü düzeyde pek çok ders verdi.

Ulusal ve uluslararası kongrelere bildiriler sundu ve makaleleri yayınlandı.

2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı ve Kurul Başkan Vekili olarak 2015 Şubat ayında görevinden ayrıldı.

Satrançla da ilgilenen Genç, Erzurum satranç şampiyonu oldu ve Türkiye satranç liginde oynadı.

1980 yılından itibaren pek çok edebiyat dergisinde şiirleri ve yazıları yayınlandı. 1979 yılında “Hicret” isimli şiiri ile MTTB Hicri 1400 Şiir yarışması Birincilik Ödülünü aldı. 1990 yılında “Yağmur” isimli şiiri ile TDV Na’atı Şerif Büyük Ödülüne lâyık görüldü. 1993 yılında, son zamanlarda kamuoyunda “Tasalanma Yiğidim” olarak da bilinen “İnkılaba Az Kaldı” isimli şiiriyle MGV Gençlik Marşı Birincilik Ödülüne layık görüldü. 1998 yılında Tuzla Belediyesi Gül Şiirleri Armağanı Büyük Ödülünü kazandı. 1999 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildi. Sanat-edebiyat ve fotoğraf sanatı alanında yukarıda zikredilmeyen çok sayıda ödülü, çeşitli mesleki eserleri, şiir kitapları ve romanları bulunmaktadır.

Prof.Dr.Nurullah Genç, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. Nurullah Genç