Finansal Hesaplar Raporu 2023- II. Çeyrek

Paylaş
Yazdır

Özet

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2023 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 6,7 puan gerileme kaydedilmiştir. Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 66,1 trilyon TL, yükümlülükleri ise 74 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı %56 seviyesinde gerçekleşirken, hanehalkının borçlarının GSYİH’ye oranı %12 seviyesinde kaydedilmiştir. Bu oranlara göre Türkiye hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır.

Kapak, Özet ve İçindekiler

I. Genel Değerlendirme

II. Kimden Kime (Mevduat ve Krediler)

III. Hanehalkı

IV. Finansal Olmayan Kuruluşlar

V. Borçluluk Oranları ve Ülke Karşılaştırmaları