Finansal Hesaplar Raporu 2023- IV. Çeyrek

Paylaş
Yazdır

Özet

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, dönem sonu itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 81,8 trilyon TL, yükümlülükleri ise 88,6 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2023 dördüncü çeyreği itibarıyla gelişmeler aşağıda özetlenmiştir:

  • Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlık ve yükümlülükleri arasındaki farkın (net finansal değer) gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı bir önceki döneme göre 4,2 puan artarak %26,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYİH’nin %1’i ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi bu çeyrekte GSYİH’nin %0,4’ü oranında net borç almıştır.
  • Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlenmiştir. Finansal kuruluşlar ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal pozisyon yaratmıştır.
  • Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık %66’lik pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluşmaktadır.
  • Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla %65 ve %50’lik pay ile firmaların birbiri ile ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici olmuştur.
  • Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYİH’ye oranı 2023 yılının son çeyreğinde %105 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre azalmıştır.

Kapak, Özet ve İçindekiler

I. Genel Değerlendirme

II. Toplam Ekonomi

III. Finansal Kuruluşlar

IV. Genel Yönetim

V. Firmalar (Finansal Olmayan Kuruluşlar)

VI. Hanehalkı

VII. Kimden-Kime Tabloları

VIII. Borçluluk Oranları ve Ülke Karşılaştırmaları