Uygulama Değişiklikleri

Paylaş
Yazdır

TÜİK Turizm İstatistiklerinde Yapılan Revizyonun Ödemeler Dengesi İstatistiklerine Yansıtılması - 13/05/2024

Turizm İstatistikleri ve Birincil Gelir Dengesi Altındaki Ücret Ödemelerinde Yapılan Revizyonların Ödemeler Dengesi İstatistiklerine Yansıtılması - 11/11/2022

Ticari Krediler ve Menkul Kıymet İstatistiklerindeki Revizyonların Ödemeler Dengesine Yansıtılması - 13/09/2021

Uluslararası Hizmet Ticareti ve Dış Ticaret İstatistiklerindeki Revizyonların Ödemeler Dengesi İstatistiklerine Yansıtılması - 11/03/2020

Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde Yılsonu Çalışmaları Çerçevesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru -11_02_2016

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin Altıncı El Kitabı’na Göre Yayımlanmasına İlişkin Duyuru - 13/11/2014

Turizm İstatistiklerindeki Revizyonun Ödemeler Dengesi İstatistiklerine Yansıtılması - 12/03/2013

Yurtdışına Genel Hükümet Tarafından Verilen Kredilerin Kaydı - 11/12/2012

Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde Yılsonu Çalışmaları Çerçevesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru - 11/02/2011

Yurtiçinde Yerleşik Bankaların ve Diğer Sektörün Yurtdışında ve Yurtiçinde İhraç Ettikleri Borç Senetlerinin Kaydı - 11/01/2011

Kamu Kredilerinde Yapılan Revizyonlar ile Resmi Rezervler ve Kredi Mektuplu Döviz Mevduatları için Tahakkuk Bazlı Kayıt Değişiklikleri - 10/07/2009

Resmi Hizmetlere İlişkin İşlemlerdeki Kayıt Değişikliği - 19/12/2008

Serbest Bölgelere İlişkin İşlemlerdeki Kayıt Değişikliği - 10/04/2008

Sigorta Hizmetlerine İlişkin İşlemlerdeki Kayıt Değişikliği - 14/02/2008

Finansal Kiralama İşlemlerindeki Kayıt Değişikliğine İlişkin Duyuru - 07/05/2007

Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde Yılsonu Çalışmaları Çerçevesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru - 14/02/2007

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Tablosu'na İlişkin Basın Duyurusu - 08/03/2006

Yurtdışında Yerleşik Kişilerin Hisse Senedi Alımlarıyla İlgili Hesaplama Yönteminde Yapılan Değişikliğe İlişkin Açıklama - 12/09/2005

Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde Bedelsiz İthalata İlişkin Yapılan Düzenleme - 01/11/2004

Ödemeler Dengesi Tablosunda Yapılan Değişikliklere İlişkin Basın Duyurusu - 26/04/2004 (2004-26)

Ödemeler Dengesi İstatistikleri Sunum Değişikliğine İlişkin Basın Duyurusu - 26/04/2002 (2002-34)

Ödemeler Dengesi Tablosundaki "Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri" Kaleminin İçeriği ve Hesaplama Yöntemine İlişkin Basın Duyurusu -11/06/1999 (1999-13)