Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF'nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri - Temmuz 2022

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3.700 milyon ABD doları artarak 4.010 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36.585 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.162 milyon ABD doları artarak 9.308 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur. Öte yandan, aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2.268 milyon ABD doları artarak 5.778 milyon ABD dolarına yükselmişken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon ABD doları azalarak 559 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3.124 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 3.737 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.578 milyon ABD doları artarak 4.090 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Bir önceki yılın aynı ayında 66 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 79 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 631 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 222 milyon ABD doları ve 173 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 13 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 983 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 411 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 287 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 698 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 801 milyon ABD doları net geri ödeme ve diğer sektörler 3.525 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 4.423 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.

Veri (Tablolar) - Temmuz 2022

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı'na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama