Kredi Maliyeti ve Konut Fiyatları

Paylaş
Yazdır
Başlık:

Kredi Maliyeti ve Konut Fiyatları

Sayı:

21/06

Yazar(lar):

Yusuf Emre Akgündüz, H. Özlem Dursun-de Neef, Yavuz Selim Hacıhasanoğlu, Fatih Yılmaz

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mart 2021

Özet:

Bu makale, konut fiyatları ile finansman koşulları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Analizde, konut fiyatları üzerindeki kredi maliyetinin nedensel etkisini tahmin etmek için, Türk kamu bankalarının 2020 yazında konut kredisi faiz oranlarını ani olarak düşürmesi dışşal bir şok olarak kullanılmaktadır. Etkilerin tahmini, tüm kredili konut satışlarını kapsayan, ayrıntılı bir veri seti ile yapılmaktadır. Sonuçlarımız, yıllık faiz oranlarındaki 1 puanlık düşüşün, konut fiyatlarını % 2,1 artırdığını göstermektedir. Bu etki, bireysel konut kredilerindeki % 6,6 oranndaki bir artış kanalıyla oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Konut kredisi faiz oranları, Konut kredileri, Konut fiyatları

JEL Sınıflaması:

G21; G28

Kredi Maliyeti ve Konut Fiyatları